ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกฯและต่ออายุบัตรพริวิเลจในปี 2563

รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและต่ออายุบัตรพริวิเลจต่างๆ ได้แก่ บัตรชาวสมุย (Samui Resident Card), บัตรสุโขทัยพริวิเลจ (Sukhothai Privilege Card), บัตรตราดพริวิเลจ (Trat Privilege Card) และ
บัตรแม่ฮ่องสอนพริวิเลจ (Mae Hong Son Privilege Card) ในอัตรา 300 บาท ต่อท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยได้ขยายเวลาการใช้สิทธิประโยชน์จาก 1 ปี เพิ่มเป็น 2 ปีนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับบัตรพริวิเลจ ที่นี้ หรือติดต่อ Member Service โทร 1771 กด 2