ฟลายเออร์โบนัสประกาศขยายเวลาสิทธิประโยชน์บัตรชาวสมุย (Samui Resident Card)

ฟลายเออร์โบนัสประกาศขยายเวลาการใช้สิทธิประโยชน์บัตรชาวสมุย (Samui Resident Card) ที่จะหมดอายุในปี 2562 ให้หมดอายุในปี 2563 ให้แก่สมาชิกฯ ที่เป็นบุคคลผู้มีชื่อระบุอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ มีบัตรประชาชนที่ระบุที่อยู่ ใน เกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า โดยสมาชิกประเภทดังกล่าวจะได้รับการต่ออายุในปี 2562 โดยอัตโนมัติ

เมื่อบัตรสมาชิกหมดอายุในปี 2563  สมาชิกสามารถมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงหลักฐานและดำเนินการต่ออายุบัตร โดยมีค่าธรรมเนียม 300 บาท โดยบัตรสมาชิกใหม่จะมีอายุบัตร 2 ปี (จากเดิมอายุ 1 ปี) นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ