บางกอกแอร์เวย์สแจ้งปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการผู้โดยสารระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะทำการปรับเปลี่ยนระบบให้บริการผู้โดยสาร ได้แก่ ระบบสำรองที่นั่ง ระบบออกบัตรโดยสาร ระบบการควบคุมการสำรองที่นั่ง และระบบเช็คอินผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้โดยสารให้มีความรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

โดยจะเริ่มดำเนินการดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00น. (ตามเวลาประเทศไทย) และจะเสร็จสิ้นภายในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 06.00น. (ตามเวลาประเทศไทย) 

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้โดยสารไม่สามารถทำการสำรองที่นั่ง เปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางและเช็คอินบนเว็บไซต์หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center 1771 ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้ง การให้บริการเช็คอินบนเว็บไซต์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และบนเครื่องคีออสจะไม่สามารถให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 22.00น. – 15 กรกฎาคม เวลา 6.00น. ท่านผู้โดยสารสามารถติดตามข้อมูลการปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการผู้โดยสารได้ที่ www.bangkokair.com 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะสำรองที่นั่ง และ/หรือออกบัตรโดยสาร ทางสายการบินฯ แนะนำให้ดำเนินการล่วงหน้าก่อนช่วงวันและเวลาดังกล่าว และสำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2562 สายการบินฯ แนะนำให้ผู้โดยสารเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 3 ชั่วโมงสำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินการเช็คอิน พร้อมทั้งแสดงบัตรโดยสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) 

หากผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อศูนย์ให้บริการข้อมูลผู้โดยสาร โทร 1771 หรือ 02 2706699 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางอีเมล [email protected]

สายการบินฯ ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ