แจ้งปรับอัตราคะแนนที่ใช้แลกรางวัลด้านบริการเสริมของฟลายเออร์โบนัส

รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสจะปรับอัตราคะแนนแลกบัตรรางวัลส่วนลดน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม (น้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม +5 กิโลกรัม ถึง +30 กิโลกรัม) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 

รายละเอียดอัตราแลกคะแนนส่วนลดน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม ดังนี้

น้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
+5 กิโลกรัม 4,250
+10 กิโลกรัม 7,000
+15 กิโลกรัม 10,000
+20 กิโลกรัม 13,000
+25 กิโลกรัม 16,000
+30 กิโลกรัม 19,000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

โทร. 1771 (กด 2) หรือ +66 2 270 6699 (กด2) ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น.
อีเมล:flyerbonus@bangkokair.com หรือ ติดต่อสำนักงานขายภายในประเทศของบางกอกแอร์เวย์ส