แจ้งเตือน : การเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกฯและต่ออายุบัตรพริวิเลจ

อ้างถึงประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกฯและต่ออายุบัตรพริวิเลจต่างๆ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสขอเรียนแจ้งอีกครั้งเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครสมาชิกและต่ออายุบัตรชาวสมุย ( Samui Resident Card ), บัตรสุโขทัยพริวิเลจ ( Sukhothai Privilege Card), บัตรตราดพริวิเลจ ( Trat Privilege Card ) และ บัตรแม่ฮ่องสอนพริวิเลจ ( Mae Hong Son Privilege Card ) ในอัตรา 300 บาท ต่อท่าน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และได้ขยายเวลาการใช้สิทธิประโยชน์จาก 1 ปี เพิ่มเป็น 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับบัตรพริวิเลจ หรือติดต่อ ศูนย์บริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส โทร 1771 ( กด 2 ) หรือ +662 270 6699 ( กด 2 ) ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น.