ข่าว การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2563

FlyerBonus Program Changes


I. แนะนำระดับสมาชิกใหม่ 'Premier Plus' และแจ้งปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสจะเพิ่มระดับสมาชิกใหม่ 'Premier Plus' ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ที่มากยิ่งขึ้น ฟลายเออร์โบนัสเพิ่มและปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขการเลื่อนระดับสมาชิก ดังนี้

Benefits and Privileges

เงื่อนไขการเลื่อนระดับสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี
สะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก* ครบ 12,500 คะแนน หรือ 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก** ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
สะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก* ครบ 40,000 คะแนน หรือ 50 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก** ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
สะสมคะแนนและแลกรางวัล check check check
คะแนนโบนัสจากระดับสมาชิก (Tier Bonus points*) -
10%
15%
คะแนนโบนัสต้อนรับสถานะระดับสมาชิกใหม่ -
1,000 คะแนนโบนัส
2,000 คะแนนโบนัส
เพิ่มน้ำหนักสัมภาระ -
+10 กก.
+20 กก.
เคาน์เตอร์เช็คอินเฉพาะสมาชิกระดับ Premier และ Premier Plus
- check check
เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับ เมื่อเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส -
เฉพาะสมาชิกPremier
สมาชิก Premier Plus
และผู้ติดตาม 1 ท่าน
อยู่ในรายชื่อผู้โดยสารการจัดการสัมภาระในอันดับต้น - check check

II. คะแนนโบนัสจากระดับสมาชิก (Tier Bonus) สำหรับสมาชิก Premier และสมาชิก Premier Plus

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สมาชิก Premier และ Premier Plus จะได้รับคะแนนโบนัสจากระดับสมาชิก (Tier Bonus) เมื่อเดินทางบนเส้นทางของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

คะแนนโบนัสจากระดับสมาชิก (Tier Bonus) คือคะแนนโบนัสที่ได้รับเพิ่มขึ้น โดยคำนวณจากคะแนนปกติที่สมาชิกจะได้รับจากการเดินทางตามเงื่อนไขบนสายการบินบางกอกแอร์เวย์สกับอัตราคะแนนสะสมพิเศษตามระดับสถานะของสมาชิกในวันที่เดินทาง สมาชิก Premier จะได้รับคะแนนโบนัสพิเศษเพิ่ม 10% ของคะแนนปกติที่ได้รับ และสมาชิกระดับ Premier Plus จะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่ม 15% ของคะแนนปกติที่ได้รับ คะแนน Tier Bonus จะไม่ถูกนับในการพิจารณาเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิก

III. การอัพเกรดสถานะ Premier เป็น Premier Plus ในช่วงระยะเวลาการแนะนำระดับสมาชิกใหม่

สถานะ Premier Plus
การเลื่อนระดับเป็นสมาชิก Premier Plus
สะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก* ครบ 40,000 คะแนน หรือ 50 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก** ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
ยกตัวอย่างเช่น

ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับ Priority หรือ Premier และท่านสามารถสะสมคะแนนครบหรือเดินทางครบตามเงื่อนไขได้ในวันที่ 30 เมษายน 2563 (สถานภาพสมาชิกจะถูกปรับเป็น Premier Plus ในวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่สามารถสะสมคะแนนได้ครบตามที่กำหนด) โดยสถานภาพ Premier Plus นี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
การต่อสถานภาพสมาชิก Premier Plus
ในระหว่างระยะเวลา 12 เดือนที่เป็นสมาชิก Premier Plus สมาชิกสะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก* ครบ 40,000 คะแนน หรือ 50 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก**
จากตัวอย่างด้านบน

ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาสถานภาพ Premier Plus ในรอบถัดไปคือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 หากสะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก* ครบ 40,000 คะแนน หรือ 50 เที่ยวบิน** สมาชิกจะยังคงสถานภาพ Premier Plus ต่อได้จนถึง 30 พฤษภาคม 2565 แต่หากไม่สามารถสะสมคะแนนครบตามกำหนดในระยะเวลาดังกล่าว สถานภาพสมาชิกจะถูกปรับลง
อายุบัตร Premier Plus
12 เดือน
 
ในช่วงระยะเวลาการแนะนำระดับสมาชิกใหม่ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 สมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่มีสถานะระดับ Premier ที่บัตรยังไม่หมดอายุ จะได้เลื่อนระดับเป็น Premier Plus เป็นกรณีพิเศษ โดยสถานภาพ Premier Plus นี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2564 (สมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่เลื่อนระดับ Premier หลังจากวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จะได้รับสถานะและสิทธิประโยชน์ของระดับ Premier)
สถานะ Premier  
การเลื่อนระดับเป็นสมาชิก Premier
สะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก* ครบ 12,500 คะแนน หรือ 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก** ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
ยกตัวอย่างเช่น

ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับ Priority และท่านสามารถสะสมคะแนนครบหรือเดินทางครบตามเงื่อนไขได้ในวันที่ 30 เมษายน 2563 (สถานภาพสมาชิกจะถูกปรับเป็น Premier ในวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่สามารถสะสมคะแนนได้ครบตามที่กำหนด) โดยสถานภาพ Premier นี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
การต่อสถานภาพสมาชิก Premier
ในระหว่างระยะเวลา 12 เดือนที่เป็นสมาชิก Premier สมาชิกสะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก* ครบ 12,500 คะแนน หรือ 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก**
จากตัวอย่างด้านบน

ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาสถานภาพ Premier ในรอบถัดไปคือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 หากสะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก* ครบ 12,500 คะแนน หรือ 35 เที่ยวบิน** สมาชิกจะยังคงสถานภาพ Premier ต่อได้จนถึง 30 พฤษภาคม 2565 แต่หากไม่สามารถสะสมคะแนนครบตามกำหนดในระยะเวลาดังกล่าว สถานภาพสมาชิกจะถูกปรับลง
อายุบัตร Premier
12 เดือน
 

IV. ตารางอัตราแลกรางวัลบัตรโดยสารใหม่ เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ฟลายเออร์โบนัสขอแจ้งอัตราแลกรางวัลบัตรโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้หลากหลายและคุ้มค่ายิ่งขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกรางวัลในบางเส้นทาง

ตารางอัตราแลกรางวัลบัตรโดยสารใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนและมีผลในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ดังต่อไปนี้
เส้นทาง ไป - กลับ อัตราแลกคะแนนรางวัลบัตรโดยสาร (ต่อ 1 เที่ยว)
ชั้นประหยัด (X) ชั้นธุรกิจ (Z)
โซน 1
กรุงเทพ - เชียงใหม่, เชียงราย, สุโขทัย, ลำปาง, ตราด, กระบี่, ภูเก็ต

เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
ภูเก็ต - หาดใหญ่
พัทยา - ภูเก็ต
เกาะสมุย - กระบี่, ภูเก็ต
5,000 7,500
โซน 2

กรุงเทพ - เกาะสมุย, เสียมราฐ, พนมเปญ, หลวงพระบาง, เวียงจันทน์, ย่างกุ้ง, มัณฑะเลย์, เนปิดอว์, ดานัง‎, ฟู้โกว๊ก, คัมรัน/ญาจาง

เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง, มัณฑะเลย์, หลวงพระบาง

เกาะสมุย - พัทยา
6,500 10,000
โซน 3

เชียงใหม่ - เกาะสมุย, ภูเก็ต, กระบี่
เกาะสมุย - กัวลาลัมเปอร์, สิงคโปร์
9,000 15,000
โซน 4

เกาะสมุย - ฮ่องกง
12,500 25,000
โซน 5

กรุงเทพ - มัลดีฟส์, มุมไบ
14,000 27,500

V. ยกเลิกการใช้บัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสรูปแบบพกพา

ฟลายเออร์โบนัสจะทำการยกเลิกการใช้บัตรสมาชิกในรูปแบบพกพาโดยเปลี่ยนไปใช้บัตรสมาชิกในรูปแบบดิจิตัล ‘FlyerBonus Wallet Card’ โดย ‘FlyerBonus Wallet Card’ จะช่วยให้สมาชิกสามารถพกพาและใช้งานบัตรสมาชิกได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  ซึ่งสามารถใช้แสดงกับจุดให้บริการต่างๆ อาทิ เคาน์เตอร์เช็คอิน ห้องรับรองสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือธุรกิจพันธมิตรที่ร่วมรายการ  สมาชิกสามารถดาวน์โหลด ‘FlyerBonus Wallet Card’ ผ่านการเข้าระบบสมาชิกฟลายเออร์โบนัสและทำการกดบันทึกหรือดาวน์โหลด ‘FlyerBonus Wallet Card’ ได้  ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://flyerbonus.bangkokair.com/walletcard/

*คะแนนที่มีสิทธิ์สำหรับเลื่อนระดับสมาชิก คือ คะแนนปกติที่สะสมจากการเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยไม่นับรวมคะแนนโบนัสทุกประเภท และไม่นับรวมคะแนนที่ได้รับจากธุรกิจพันธมิตร

**เที่ยวบินที่มีสิทธิ์สำหรับเลื่อนระดับสมาชิก คือ การเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เท่านั้น ไม่รวมเที่ยวบินร่วม หรือ Code share บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้เพื่อการจำหน่าย บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน และบัตรโดยสารกำนัลทุกประเภท (รหัสชั้นโดยสาร R, P, A, O, S, X และ Z) ไม่ถือว่าเป็นเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ฯ