ฟลายเออร์โบนัสขยายเวลาอายุสถานภาพสมาชิกและคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส

FlyerBonus Program Changes

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อการดำเนินขีวิตประจำวัน รวมถึงการวางแผนการเดินทางของสมาชิกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพื่อเป็นการบรรเทาความกังวลที่เกิดขึ้น รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสมีความยินดีที่จะขยายเวลาอายุของคะแนนสะสมที่มีกำหนดหมดอายุในเดือนธันวาคม 2563 นี้ โดยเพิ่มระยะเวลาการใช้คะแนนเพื่อแลกรางวัลอีก 12 เดือน ท่านสมาชิกสามารถใช้คะแนนดังกล่าวแลกบัตรโดยสารรางวัลหรือ รางวัลอื่นๆได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสจะทำการประมวลผลคะแนนที่มีกำหนดหมดอายุและยังไม่ได้ใช้แลกรางวัล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจำนวนตามเงื่อนไขดังกล่าวภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่มีสถานภาพสมาชิกระดับ Premier Plus และระดับ Premier ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 จะได้รับการต่ออายุสถานภาพสมาชิกและได้รับสิทธิประโยชน์ตามระดับสมาชิกของท่าน รวมถึงคะแนน Tier Bonus จากการเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้จนถึงเดือนเมษายนปี 2565