ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสจากโปรโมชั่น พักฟรี บินดี เรทแลกคะแนนยิ่งดี๊ดี ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 30 มิถุนายน 256

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสจากโปรโมชั่น "พักฟรี บินดี เรทแลกคะแนนยิ่งดี๊ดี" ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 30 มิถุนายน 256 สำหรับสมาชิกที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ฟลายเออร์โบนัสผ่านทางอีเมลเพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับรางวัลต่อไป
  หมายเลขสมาชิก
1 12570423
2 12348991
3 13728772
4 22848803
5 21990334
6 12668456
7 24708994
8 20969723
9 14404025
10 22128713
11 25035603

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

 • อัตราการแลกคะแนนสะสมพิเศษ คือ คะแนนสะสม GSB Reward Point ทุกๆ 1,500 คะแนน สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 750 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท(เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น)
 • สงวนสิทธิ์การคำนวณยอดการโอนคะแนนเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสอัตราพิเศษระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 (นับจากวันที่ทำการแลกคะแนนกับธนาคารเป็นหลัก)
 • จำกัดจำนวนการแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 2,000,000 คะแนน ตลอดระยะเวลากิจกรรมรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้หากระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายหรือจำนวนของคะแนน 2,000,000 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส อย่างใดอย่างหนึ่งครบกำหนดก่อนถือว่ากิจกรรมรายการส่งเสริมการขายสิ้นสุด
 •  ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สามารถแลกรับคะแนนสะสมสายการบินผ่านทาง
  • ศูนย์บริการลูกค้า GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต GSB โทร 02 299 8888
  • ศูนย์บริการลูกค้า GSB Infinite Banking Call Center สำหรับบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร 02 299 9999
 • คะแนนสะสม GSB Reward Point จากกิจกรรม “ใช้ที่ใช่ ได้ลุ้นเป็นล้าน” ซีซั่น 1-2 ไม่สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้
 • ผู้ถือบัตรที่ต้องการแลกคะแนนสะสม GSB Reward Point เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ต้องเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสก่อน หากท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
 • เมื่อผู้ถือบัตรฯ ได้โอนคะแนนสะสม GSB Reward Point ไปเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแล้ว ผู้ถือบัตรฯ จะไม่สามารถยกเลิก แลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสกลับไปเป็นคะแนนสะสม GSB Reward Point เปลี่ยนโอน ทอนเป็นเงินสดหรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ หลังจากวันที่ทำการแลกคะแนน ทั้งนี้ผู้ถือบัตรฯ ที่ ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกคะแนน จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว โดยหลัง จากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว ผู้ถือบัตรฯ สามารถทำการแลกรับบัตรโดยสารได้ที่ flyerbonus.bangkokair.com โดยต้องทำการแลกรับรางวัลก่อนวันเดินทางเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน
 • ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ
 • การแลกคะแนนสะสมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมโครงการข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • การแลกรับรางวัลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลได้ที่ flyerbonus.bangkokair.com
 • ธนาคารและสายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้แจ้งประกาศไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรเครดิตทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและฟลายเออร์โบนัสถือเป็นสิ้นสุดหากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของธนาคารเป็นข้อยุติ

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการแลกคะแนนและรับบัตรรางวัลห้องพัก

 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีสถานะเป็นสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสในช่วงระยะเวลาของกิจกรรม คือระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 หากท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
 • สงวนสิทธิ์การคำนวณยอดโอนคะแนน GSB Reward เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสอัตราพิเศษ เพื่อรับบัตรรางวัลห้องพักโรงแรม ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 (นับจากวันที่ทำการแลกคะแนนกับธนาคารเป็นหลัก)
 • สมาชิกฯ ที่ทำการแลกคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดเป็น
 • ลำดับที่ 1 จะได้รับบัตรรางวัลห้องพัก Beach Villa ที่ Dusit Thani Maldives จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า  สำหรับ 2 ท่าน (1 รางวัล)
 • สมาชิกฯ ที่ทำการแลกคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดเป็นลำดับที่ 2-5 จะได้รับบัตรรางวัลห้องพัก Tamarind Suite ที่ X2 Chiang Mai Riverside Resort จำนวน 1 คืน พร้อมแชมเปญเบรกฟาสต์ (Champagne Breakfast)  สำหรับ 2 ท่าน (4 รางวัล)
 • สมาชิกฯ ที่ทำการแลกคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดเป็นลำดับที่ 6-10 จะได้รับบัตรรางวัลห้องพัก Pool Villa (All Spa Inclusive) ที่ X2 Koh Samui Resort จำนวน 1 คืนพร้อมแชมเปญเบรกฟาสต์ (Champagne Breakfast) สำหรับ 2 ท่าน (5 รางวัล)
 • สมาชิกฯ ที่ทำการแลกคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดเป็นลำดับที่ 11-15 จะได้รับบัตรรางวัลห้องพัก Suite ที่ X2 Khao Lak Anda Mani Resort จำนวน 1 คืนพร้อมแชมเปญเบรกฟาสต์ (Champagne Breakfast) สำหรับ 2 ท่าน (5 รางวัล)
 • สมาชิกฯ ที่ทำการแลกคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดเป็นลำดับที่ 16-20 จะได้รับบัตรรางวัลห้องพัก Deluxe ที่ Away Chiang Mai Thapae Resort จำนวน 1 คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน (5 รางวัล)
 • สมาชิกฯ ที่ทำการแลกคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดเป็นลำดับที่ 21-25 จะได้รับบัตรรางวัลห้องพัก Duplex Bungalow ที่ Away Koh Kood Resort จำนวน 1 คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน (5 รางวัล)
 • สมาชิกฯ ที่ทำการแลกคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดเป็นลำดับที่ 26-30 จะได้รับบัตรรางวัลห้องพัก Deluxe ที่ X2 Vibe Chiang Mai Decem Hotel จำนวน 1 คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน (5 รางวัล)
 • สมาชิกฯ ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขของรายการจะสามารถเข้าพักที่โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
 • สมาชิกฯ ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขของรายการจะสามารถเข้าพักที่โรงแรมในเครือ Cross Hotels & Resorts ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น
 • สมาชิกฯ ต้องติดต่อโรงแรมเพื่อสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทางโทรศัพท์ที่ระบุอยู่ด้านหลังบัตรรางวัล พร้อมแจ้งรหัสที่ระบุอยู่ด้านหน้าของบัตรรางวัล
 • สมาชิกฯ ต้องแสดงบัตรรางวัล และ/หรือ เอกสารแสดงตัวอื่นๆเมื่อเช็คอินเข้าพัก
 • บัตรรางวัลใช้สำหรับห้องพักและอาหารเช้าตามที่ระบุบนบัตรรางวัล ผู้เข้าพักต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเข้าพัก
 • บัตรรางวัลได้กำหนดประเภทห้องพักและจำนวนคืนที่เข้าพักไว้แล้ว และไม่สามารถใช้เพื่อแลกห้องพักประเภทอื่น ๆ ได้ หรือ เพื่อแลกจำนวนคืนที่พักนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้แล้วบนบัตรรางวัล
 • การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่าง และไม่สามารถใช้ได้ในช่วงที่งดสำรองห้องพัก โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่านต่อห้อง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีผู้เข้าพักเกินกว่าที่กำหนด
 • นโยบายเกี่ยวกับการเข้าพักสำหรับเด็กอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนจองห้องพัก
 • ในกรณีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก สมาชิกต้องแจ้งต่อโรงแรมล่วงหน้า ตามเงื่อนไขการยกเลิกการเข้าพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งอาจแตกต่างกันไป หากไม่แสดงตนเข้าพัก (No Show) หรือยกเลิกการเข้าพักโดยไม่ได้แจ้ง สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 • การเข้าพักโดยใช้บัตรรางวัลไม่สามารถสะสมคะแนนจากฟลายเออร์โบนัส
 • โรงแรมสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรรางวัลที่ไม่ถูกต้อง หรือบัตรรางวัลที่ไม่ใช่บัตรรางวัลเดียวกับที่แจ้งไว้กับทางโรงแรมระหว่างสำรองห้องพัก
 • ธนาคาร โรงแรมและสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ  ข้อกำหนด / เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกฯ ต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของรางวัล และตกลงยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการก่อนตอบรับรางวัล
 • บริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกฯ ที่ได้รับรางวัลทราบผลทางอีเมลแอดเดรสที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบสมาชิกฟลายเออร์โบนัสภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เพื่อยืนยันการรับรางวัลและการชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในกรณีที่บริษัทฯ ได้พยายามและยังคงไม่สามารถติดต่อสมาชิกฯ ผู้โชคดี หรือไม่ได้รับการติดต่อการตอบรับใดๆ จากสมาชิกฯ ผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลดังกล่าวให้กับสมาชิกฯ ผู้โชคดีในลำดับสำรอง คือสมาชิกฯ ที่แลกคะแนน GSB Reward เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดเป็นอันดับที่ 31-40 ทั้งนี้หากไม่สามารถติดต่อสมาชิกฯ ผู้โชคดีทั้งสองลำดับดังกล่าวได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจกรางวัลนั้น
 • สิทธิ์ในการรับรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • รางวัลที่ได้รับไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัล ไม่สามารถเปลี่ยน, แลก, ทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 • สมาชิกฯ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของ 1. มูลค่า 96,000 บาทคือ 4,800 บาทสำหรับบัตรรางวัลห้องพัก Beach Villa ที่ Dusit Thani Maldives 2. มูลค่า 22,000 บาทคือ 1,100 บาทสำหรับบัตรรางวัลห้องพัก Tamarind Suite ที่ X2 Chiang Mai Riverside Resort 3. มูลค่า 10,874 บาทคือ 543.70 บาทสำหรับบัตรรางวัลห้องพัก Pool Villa ที่ X2 Koh Samui Resort 4. มูลค่า 9,583 บาทคือ 479.15 บาทสำหรับบัตรรางวัลห้องพัก Suite ที่ X2 Khao Lak Anda Mani Resort 5. มูลค่า 7,048 บาทคือ 352.40 บาทสำหรับบัตรรางวัลห้องพัก Deluxe ที่ Away Chiang Mai Thapae Resort 6. มูลค่า 6,200 บาทคือ 310.00 บาทสำหรับบัตรรางวัลห้องพัก Duplex Bungalow ที่ Away Koh Kood Resort และ 7. มูลค่า 5,973 บาทคือ 298.65 บาทสำหรับบัตรรางวัลห้องพัก Deluxe ที่ X2 Vibe Chiang Mai Decem Hotel) ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันหลังจากวันประกาศผลรางวัล (วันและเวลาที่กำหนดจะระบุในจดหมายแจ้งรางวัล) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรอง ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์งดแจกรางวัลดังกล่าว
 • สมาชิกฯ ผู้โชคดีต้องนำหลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงหลักฐานการแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทางตัวจริง หรือเอกสารที่ออกโดยทางราชการเท่านั้น และเอกสารคัดสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และจดหมายยืนยันผู้โชคดี ที่ทางบริษัทฯ ออกให้สำหรับการรับรางวัลมาแสดงเพื่อรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • บริษัทฯ จะไม่รับภาระ และ/หรือ รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการมารับของรางวัลของผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
 • หากพบว่าสมาชิกฯ ผู้โชคดีขาดคุณสมบัติในภายหลัง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัล และมอบรางวัลนั้นให้แก่สมาชิกฯ ผู้โชคดีลำดับสำรองท่านต่อไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปฎิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม ตลอดจนเพิกถอนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหากตรวจพบการทุจริตต่างๆ และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องของผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
 • ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดโดยปราศจากข้อโต้แย้งและไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ
 • เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุมาข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส