การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563

FlyerBonus Program Changes

I. เงื่อนไขการสะสมคะแนนและตารางคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส

ฟลายเออร์โบนัสขอแจ้งปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการสะสมคะแนน ท่านสมาชิกฯจะได้รับคะแนนจากการเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) R P A และ O เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สมาชิกจะได้รับจำนวนคะแนนสะสมขั้นต่ำตามที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
เส้นทาง
จำนวนคะแนนขั้นต่ำที่สมาชิกจะได้รับ ต่อ 1 เที่ยวบิน*
ชั้นธุรกิจ
ชั้นประหยัด
รหัสชั้นโดยสาร
C D J
(150%)
รหัสชั้นโดยสาร
Y M N K H L T
(100%)
รหัสชั้นโดยสาร
Q V G B
(50%)
รหัสชั้นโดยสาร
R P A O
(10%)
ภายในประเทศ

ระหว่าง กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย ตราด เกาะสมุย กระบี่ ภูเก็ต

ระหว่าง เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน กระบี่ ภูเก็ต

ระหว่าง เกาะสมุย และ กระบี่ ภูเก็ต เชียงใหม่ อู่ตะเภา(พัทยา)

ระหว่าง ภูเก็ต และ หาดใหญ่ อู่ตะเภา(พัทยา)
750 500 250 50
ระหว่างประเทศ โซน 1

ระหว่าง กรุงเทพฯ และ เสียมเรียบ พนมเปญ หลวงพระบาง ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ ดานัง

ระหว่าง เชียงใหม่ และ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์

ระหว่าง เกาะสมุย และ กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์
1,125 750 375 75
ระหว่างประเทศ โซน 2

ระหว่าง เกาะสมุย และ ฮ่องกง
1,500 1,000 500 100
ระหว่างประเทศ โซน 3

ระหว่าง กรุงเทพฯ และ มัลดีฟส์
1,875 1,250 625 125
*สำหรับเส้นทางที่มีระยะทาง(ไมล์) มากกว่าจำนวนคะแนนขั้นต่ำที่กำหนดในโซนเส้นทางที่ปรากฏในตารางด้านบน สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมในจำนวนที่ถูกคำนวณในอัตรา 1 ไมล์ เท่ากับ 1 คะแนนฟลายเออร์โบนัส ร่วมกับอัตราพิเศษหรือส่วนลดขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร

II. อัตราการแลกรางวัลบัตรโดยสารสำหรับเส้นทางระหว่างสมุย และ กัวลาลัมเปอร์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ฟลายเออร์โบนัสแจ้งปรับอัตราการแลกรางวัลบัตรโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางระหว่าง เกาะสมุย และ กัวลาลัมเปอร์ จากเส้นทางโซน 3 เป็น โซน 2 ดังต่อไปนี้
เส้นทาง
อัตราคะแนนแลกรางวัลบัตรโดยสาร (ต่อ 1 เที่ยวบิน)
ชั้นประหยัด
(รหัสชั้นโดยสาร X)
ชั้นธุรกิจ
(รหัสชั้นโดยสาร Z)
โซน 2

ระหว่าง เกาะสมุย และ กัวลาลัมเปอร์
6,500 10,000