ฟลายเออร์โบนัสขยายเวลาอายุคะแนนสะสมของปี 2564

รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ตระหนักถึงความสำคัญว่าคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสบการณ์การเดินทางของสมาชิก ฟลายเออร์โบนัสจึงมีความยินดีที่จะขยายเวลาอายุของคะแนนสะสมที่มีกำหนดหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้ โดยจะเพิ่มระยะเวลาการใช้คะแนนเพื่อแลกรางวัลต่อไปอีก 12 เดือน ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น โดยการขยายเวลาครั้งนี้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ทั้งนี้รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสจะประมวลผลคะแนนที่มีกำหนดหมดอายุและยังไม่ได้ใช้แลกรางวัล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสมาชิกฯ จะได้รับคะแนนสะสมจำนวนตามเงื่อนไขดังกล่าวภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการนี้จะช่วยให้สมาชิกฯ คลายความกังวล และสามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการวางแผนการเดินทางและแลกสิทธิประโยชน์ได้มากขึ้น