ข้อมูลทางกฏหมาย

"เงื่อนไขปฏิบัติ"

ฟลายเออร์โบนัสเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและขอยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เป็นความลับสูงสุด โปรแกรมฟลายเออร์โบนัสจะมีการใช้ข้อมูลหรือส่งต่อเฉพาะที่ได้รับอนุญาต เพื่อการดำเนินการโปรแกรมการสะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ บน flyerbonus.bangkokair.com, flyerbonus.bangkokair.com/beyondflying และสำหรับการสื่อสารผ่านช่องทางตามที่ได้แจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

ฟลายเออร์โบนัสคือโปรแกรมรายการสะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆของบริษัท บางกอกแอร์เวย์ส ซึ่งเป็นสายการบินภูมิภาคเอเชีย ที่มีศูนย์กลางการบินอยู่ที่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้ที่เว็บไซต์ bangkokair.com และข้อมูลเกี่ยวกับฟลายเออร์โบนัสได้ที่ flyerbonus.bangkokair.com

โปรแกรม ‘Beyond Flying’ เป็นโปรแกรมเสริมของฟลายเออร์โบนัส ที่ให้สิทธิพิเศษเมื่อแสดงบัตรฟลายเออร์โบนัสและบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ กิจกรรม และอื่นๆ ที่ร่วมโปรแกรม ‘Beyond Flying’ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม ‘Beyond Flying’ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ flyerbonus.bangkokair.com/beyondflying.


2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากสมาชิกฟลายเออร์โบนัสและโปรแกรม ‘Beyond Flying’

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่นชื่อจริงและนามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศและสัญชาติ
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่นที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล) บัญชีสมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัสบนเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัส (หมายเลขสมาชิกและรหัส)
 • ข้อมูลการจองและเดินทาง เช่น ข้อมูลเที่ยวบิน ข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมเดินทาง เพื่อดำเนินการการแลกรางวัลบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและสายการบินที่ร่วมโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัสบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ บางกอกแอร์เวย์สแอปพลิเคชันบริการที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)บางกอกแอร์เวย์สหรือสำหรับฟลายเออร์โบนัสและเบอร์ติดต่อบางกอกแอร์เวย์สและสมาชิกฟลายเออร์โบนัส 1771 สำนักงานออกบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส เช็คอิน เคาน์เตอร์และห้องรับรองบางกอกแอร์เวย์ส โดยข้อมูลการเดินทางที่กล่าวไว้ข้างต้นและรวมถึง สถานะสมาชิกฟลายเออร์โบนัส คะแนนที่ใช้สำหรับแลกรางวัล วันที่จองและเดินทาง และหมายเลขหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการแลกรับรางวัลเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริการ เช่นข้อมูลประเภทรางวัลที่แลก (บริการรถเช่าห้องพักโรงแรม บริการเสริมไลฟ์สไตล์ และอื่นๆ) ที่นอกเหนือจากประเภทข้างต้น ระยะเวลาการแลกรับรางวัล จำนวนคะแนนที่ใช้แลกรับรางวัล สถานะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมเดินทาง ความต้องการเกี่ยวกับอาหารพิเศษและบริการเสริมอื่นๆ

สำหรับการแลกรางวัลของโปรแกรม ‘Beyond Flying’ ข้อมูลที่เราเก็บรวมรวม ได้แก่ ประเภทรางวัล เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม สถานประกอบการ กิจกรรม และอื่นๆ ระยะเวลาการการแลกรับรางวัลหรือข้อมูลอื่นๆ สำหรับดำเนินการแลกรับรางวัล

 • ข้อมูลสมาชิกฟลายเออร์โบนัสเพื่อบริหารจัดการโปรแกรมฟลายเออร์โบนัส การเข้าระบบ (Log-In)เว็บไซต์ส่วนเฉพาะสมาชิก โปรแกรม Beyond Flying และ FlyerBonus Wallet Card เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์และการแลกรับรางวัลโดยข้อมูลที่ทางเราจัดเก็บรวบรวมได้แก่ เลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส คะแนน สถานะสมาชิก หรือข้อมูลอื่นๆสำหรับการบริหารจัดการโปรแกรมฯข้างต้น
 • ข้อมูลช่องทางการสื่อสารกับสมาชิก ข้อมูลที่มีการจัดเก็บได้แก่ข้อมูลช่องทางการสื่อสารที่สมาชิกสนใจรับข่าวสารจากฟลายเออร์โบนัส เช่น:
  • E-Newsletter
  • EDM (Electronic Direct Mail)
  • SMS/MMS: ส่งถึงเบอร์มือถือที่สมาชิกระบุไว้ในประวัติสมาชิก
  • บริการที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) สำหรับติดต่อบางกอกแอร์เวย์ส [email protected]
  • บริการที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) สำหรับฟลายเออร์โบนัส [email protected]
  • บริการเบอร์ติดต่อบางกอกแอร์เวย์สและสมาชิกฟลายเออร์โบนัส 1771
  • สำนักงานออกบัตรโดยสาร เช็คอินเคาน์เตอร์ ห้องรับรองบางกอกแอร์เวย์ส
  • ข้อความแจ้งเตือนของบางกอกแอร์เวย์สแอปพลิเคชัน
  • ข้อความแจ้งเตือนของFlyerBonus Wallet Card
  • แบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้าและสมาชิก สินค้าและบริการ บางกอกแอร์เวย์ส
  • สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก: Facebook, IG, YouTube, Twitter และ Google HangOut
  หากมีการเปลี่ยนแปลงช่องทางสื่อสาร ทางฟลายเออร์โบนัสจะทำการแจ้งสมาชิกเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อตกลงรับช่องทางสื่อสารข่าวสารกับฟลายเออร์โบนัส
 • ข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com และ flyerbonus.bangkokair.com/beyondflying (ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ) บางกอกแอร์เวย์สแอปพลิเคชัน และ FlyerBonus Wallet Card เช่น ข้อมูลการเข้าระบบเฉพาะส่วนสมาชิก (Log-In)ระยะเวลาการใช้งาน สถานที่การใช้งาน หน้าที่ได้มีการใช้งาน ความสนใจ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จะถูกรวบรวมอยู่ในระบบจัดเก็บข้อมูลสมาชิกและ Cookies สำหรับนโยบายการจัดเก็บข้อมูล Cookies ของฟลายเออร์โบนัส สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Cookies Policy

3. การใช้ข้อมูลที่ได้จัดเก็บ

 • เพื่อการบริหารโปรแกรม ฟลายเออร์โบนัส และ Beyond Flying เพื่ออำนวยความสะดวกในแต่ละขั้นตอนการแลกรับรางวัลในหมวดต่างๆ: โดยข้อมูลการเดินทางจะถูกนำมาดำเนินการสำรองและจองบัตรโดยสารที่ได้มีการแลกรางวัล ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสมาชิก ระยะเวลาการแลกรับรางวัล สถานะสมาชิก ผู้ให้บริการ/สถานบริการที่เลือก เบอร์ติดต่อ อาจมีการส่งต่อไปยังบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการจองโรงแรม บริการห้องรับรอง บริการรถเช่า รางวัลไลฟ์สไตล์ ร้านอาหาร และ กิจกรรม
 • เพื่อปรับปรุงโปรแกรมรายการสะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ภายใต้โปรแกรมฟลายเออร์โบนัสและ ‘Beyond Flying’: รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการแลกรับรางวัล การเข้าใช้เว็บไซต์ การใช้แอปพลิเคชันมือถือ ช่องทางการสื่อสารที่เลือกรับข้อมูลฟลายเออร์โบนัส จะถูกรวบรวมและประเมินผล เพื่อรับรู้ความต้องการของสมาชิก ไม่ว่าจะการสิทธิประโยชน์สำหรับรายบุคคล ทั่วไป หรือสำหรับชีวิตประจำวัน โดยการแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมฯ ต่างๆ จะเกิดขึ้นภายใต้การวิเคราะห์เหล่านี้
 • เพื่อให้บริการเว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com และ flyerbonus.bangkokair.com/beyondflying, บางกอกแอร์เวย์สแอปพลิเคชัน และ FlyerBonus Wallet Card: รายละเอียดในส่วนของระบบการเปิดใช้งานเว็บไซต์ การแสดงผลบนเว็บไซต์ การดาวน์โหลดการใช้งาน บางกอกแอร์เวย์สแอปพลิเคชัน และ FlyerBonus Wallet Card สถานที่การใช้งาน ที่อยู่ Internet Protocol (IP Address) จะถูกเก็บในรูปแบบ Cookies หรือระบบที่ใกล้เคียง เพื่อปรับปรุงระบบปฏิบัติการ การแสดงผลบนเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและสะดวกที่สุด
 • เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับสมาชิก: ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)เบอร์โทรศัพท์ ที่ได้มอบให้ฟลายเออร์โบนัส ถูกรวบรวม เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับ บางกอกแอร์เวย์ส โปรแกรมฟลายเออร์โบนัส สายการบินพันธมิตร ธุรกิจพันธมิตร โปรแกรม ‘Beyond Flying’ การสอบถามข้อมูล การตอบคำถาม ร้องเรียน และการแจ้งบริการเสริม ผ่านช่องทางติดต่อสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและสมาชิกฟลายเออร์โบนัส โดยข้อมูลช่องทางการสื่อสารและการใช้งานจะถูกจัดเก็บและวิเคราะห์เพื่อหาช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับการสื่อสารกับสมาชิก ช่องทางการสื่อสารมีดังต่อไปนี้:
  • E-Newsletter
  • EDM (Electronic Direct Mail)
  • SMS/MMS: ส่งถึงเบอร์มือถือที่สมาชิกระบุไว้ในประวัติสมาชิก
  • บริการที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) สำหรับติดต่อบางกอกแอร์เวย์ส [email protected]
  • บริการที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) สำหรับฟลายเออร์โบนัส [email protected]
  • บริการเบอร์ติดต่อบางกอกแอร์เวย์สและสมาชิกฟลายเออร์โบนัส 1771
  • สำนักงานออกบัตรโดยสาร เช็คอินเคาน์เตอร์ ห้องรับรองบางกอกแอร์เวย์ส
  • ข้อความแจ้งเตือนของบางกอกแอร์เวย์สแอปพลิเคชัน
  • ข้อความแจ้งเตือนของFlyerBonus Wallet Card
  • แบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้าและสมาชิก สินค้าและบริการ บางกอกแอร์เวย์ส
  • สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก: Facebook, IG, YouTube, Twitter และ Google HangOut

  *การจัดเก็บข้อมูลและการส่งต่อขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของบัญชีที่ใช้บริการสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของสมาชิกฟลายเออร์โบนัส การจัดเก็บจะเกิดขึ้นในขั้นตอนของการเข้าระบบสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Log-In) และข้อมูลที่อาจมีการจัดเก็บและส่งต่อได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล รายละเอียดการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ความสนใจ ซึ่งจะทำให้สมาชิกสามารถรับโฆษณาของฟลายเออร์โบนัสภายในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก


4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บในขั้นตอนการสมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัสและเมื่อเลือกรับช่องทางสื่อสาร โดยช่องทางสื่อสารมีดังต่อไปนี้:

 • E-Newsletter
 • EDM (Electronic Direct Mail)
 • SMS/MMS: ส่งถึงเบอร์มือถือที่สมาชิกระบุไว้ในประวัติสมาชิก
 • บริการที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) สำหรับติดต่อบางกอกแอร์เวย์ส [email protected]
 • บริการที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) สำหรับฟลายเออร์โบนัส [email protected]
 • บริการเบอร์ติดต่อบางกอกแอร์เวย์สและสมาชิกฟลายเออร์โบนัส 1771
 • สำนักงานออกบัตรโดยสาร เช็คอินเคาน์เตอร์ ห้องรับรองบางกอกแอร์เวย์ส
 • ข้อความแจ้งเตือนของบางกอกแอร์เวย์สแอปพลิเคชัน
 • ข้อความแจ้งเตือนของFlyerBonus Wallet Card
 • แบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้าและสมาชิก สินค้าและบริการ บางกอกแอร์เวย์ส
 • สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก: Facebook, IG, YouTube, Twitter และ Google HangOut
 • ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลการใช้เว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์จะถูกเก็บในรูปแบบ Cookies หรือระบบที่ใกล้เคียง
 • ข้อมูลการเดินทาง แลกรางวัล ระยะเวลาการแลกรางวัล ประเภทของรางวัล อาหารพิเศษ บริการเสริมต่างๆ บริการห้องรับรองจะถูกเก็บในระบบฐานข้อมูลของฟลายเออร์โบนัส (คำถามหรือบทสนทนาภายใต้บริการ เบอร์ติดต่อ บางกอกแอร์เวย์สและฟลายเออร์โบนัส 1771 จะถูกบันทึกเสียงสนทนา)

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โปรแกรมฟลายเออร์โบนัสและ ‘Beyond Flying’ อาจเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้คำจำกัดความดังต่อไปนี้ “ดำเนินการโปรแกรมรายการสะสมคะแนนและแลกรับสิทธิประโยชน์ที่ดำเนินการผ่านบุคคลที่สาม”ซึ่งบัญญัติไว้ภายใต้รายชื่อ “ผู้ให้บริการสถานประกอบการ สถานบริการ โรงแรม สายการบิน ร้านอาหาร หรือกลุ่มบริษัทฯ ที่ให้บริการ”

 • เพื่อดำเนินการแลกรางวัลบัตรโดยสาร สายการบินบางกอกแอร์เวย์สและพันธมิตรสายการบิน เราอาจมีการส่งต่อข้อมูลเที่ยวบินแก่สายการบินที่ทำการบินในเส้นทางนั้นๆ
 • เพื่อดำเนินการแลกรางวัล รถเช่า โรงแรม บริการห้องรับรอง รางวัลไลฟ์สไตล์ ร้านอาหาร สถานบริการ/ผู้ให้บริการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อจริง นามสกุล รายละเอียดสมาชิก สถานะของสมาชิก ระยะเวลาการแลกรางวัล

  *สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธมิตรในโปรแกรมฟลายเออร์โบนัส สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
  flyerbonus.bangkokair.com

  *สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธมิตรในโปรแกรม ‘Beyond Flying’ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

  flyerbonus.bangkokair.com/beyondflying
 • เพื่อปรับปรุงโปรแกรมรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสและ ‘Beyond Flying ข้อมูลรายบุคคล ข้อมูลการแลกรับรางวัลต่างๆ อาจมีการส่งออกไปยังบุคคลที่สามเมื่อมีการแลกรับรางวัลหรือแพ็คเกจรางวัลที่แลก หรือระหว่างรับบริการรางวัลที่แลก อาจมีการปรับปรุงหรืออำนวยความสะดวก เพื่ออภิสิทธิ์และความสะดวกสบายของสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
 • เพื่อให้บริการเว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com และ flyerbonus.bangkokair.com/beyondflying บริการบางกอกแอร์เวย์สแอปพลิเคชัน และ FlyerBonus Wallet Card เป็นไปอย่างสมบูรณ์ บุคคลที่สามในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่ทำการจ้างงานด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน/จัดการระบบออนไลน์ ระบบแอปพลิเคชันและ FlyerBonus Wallet Card เช่น บริษัทด้าน IT และโปรแกรมเมอร์ ผู้ให้บริการด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือเอเจนซี่ที่มีความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยี โดยบุคคลที่สามเหล่านี้จะต้องเซ็นสัญญายอมรับการปกป้อง ไม่เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูล พร้อมทั้งมีการจัดทำมาตรการการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ในขณะใช้งาน หรือเมื่อไม่มีการใช้งาน (ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับการอนุมัติและควบคุมโดยฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น)
 • เพื่อสื่อสารกับสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกส่งต่อไปยัง “ผู้ให้บริการระบบ/เครือข่าย ผู้ให้บริการ SMS/MMS” โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อจริง นามสกุล ข้อมูลติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ สิทธิพิเศษของสมาชิก โปรโมชั่นกับพันธมิตรภายใต้โปรแกรมฟลายเออร์โบนัสและ ‘Beyond Flying’ การตอบข้อสงสัย ร้องเรียน และร้องขอบริการเสริมผ่านบริการทางโทรศัพท์ต่างๆ
 • เพื่อจัดหาบริการด้านการแพทย์ข้อมูลส่วนบุคคลและเบอร์ติดต่ออาจจะมีการส่งต่อให้สถานพยาบาล/โรงพยาบาล สมาชิกที่มีการร้องขออาหารพิเศษ ข้อมูลอาจมีการส่งต่อไปยังสถานพยาบาล/โรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่ให้บริการจัดเตรียมอาหารพิเศษ ผู้ที่ระบุเรื่องส่วนบุคคลเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง หากมีการแจกแจงข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือการร้องขอบริการเสริมอื่นๆ สมาชิกได้ยอมรับเงื่อนไขการส่งต่อข้อมูลแก่บุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามข้อมูลด้านประวัติผู้ป่วยจะไม่ถูกเปิดเผยตามกฎหมาย”การเปิดเผยข้อมูลทางสุขภาพของผู้ป่วย” ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
 • เพื่อรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ของภาครัฐ คำสั่งศาล ปฏิบัติตามกฎของสนามบิน หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง (ทั้งขาเข้า และ ขาออก) และหน่วยงานกรมศุลกากรฟลายเออร์โบนัสอาจมีการส่งต่อข้อมูลของบุคคลหรือสมาชิกที่มีประวัติน่าสงสัยหรือประวัติอาชญากรรม และอาจมีการร้องขอโดยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ การกระทำที่ก่อให้เกิดความไม่สงบและอันตรายทั้งในระหว่างการแลกรับรางวัลฟลายเออร์โบนัสหรือ ‘Beyond Flying’ ระหว่างการใช้รางวัลที่ได้มีการแลก ขณะบุคคลหรือสมาชิกดังกล่าวอยู่ที่สนามบิน (ในพื้นที่เช็คอิน หรือหลังจุดตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขาออกประตูทางออกขึ้นเครื่อง หรือบนเครื่อง ข้อมูลอาจมีการส่งต่อเพื่อปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและกฎหมายต่างๆ ฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกหรือไม่อนุญาตให้แลกของรางวัล ไม่อนุญาตให้มีการขึ้นเครื่องของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สหรือสายการบินพันธมิตร หากบุคคลหรือสมาชิกมีประวัติอาชญากรรมหรือต้องสงสัย

6. การเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

สมาชิกสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล แก้ไขการยอมรับช่องทางสื่อสารข่าวสารของโปรแกรมฟลายเออร์โบนัสและ ‘Beyond Flying’ ผ่านการเข้าระบบ (Log-In) ส่วนของสมาชิก ในหน้า ”ข้อมูลส่วนตัว” และ “การรับข่าวสาร” สมาชิกสามารถร้องขอสิทธิ์อื่นๆ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยส่งคำขอของคุณไปที่

ที่อยู่:
บริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล): [email protected].

7. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสมาชิก การแลกรางวัลของสมาชิกจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบองค์กร รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐ ปฏิบัติตามกฎหมายของสนามบิน หน่วยงานตรวจสอบคนเข้าเมือง และหน่วยงานกรมศุลกากร หากมีประวัติการกระทำที่ก่อให้เกิดความไม่สงบและอันตราย ประวัติเหล่านี้ครอบคลุมในเนื้อหาข้อมูลส่วนบุคคล และจะมีการเปิดเผยหรือส่งต่อสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการสอบสวน หาข้อยุติ หรือบทลงโทษตามกฎหมาย

8. การรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเตือน

 • ฟลายเออร์โบนัสใช้มาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการแจ้งเตือนไปยัง DPO หรือตัวแทนด้าน GDPR ภายในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • หากข้อมูลถูกส่งออกไปยังปลายทางที่ผิดและไม่ใช่ผู้รับที่ตรงกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) จะมีการแจ้งเตือนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Confidentiality Notice) ในด้านล่างของอีเมลในทุกๆ อีเมลที่มีการส่งออกมาจาก ฟลายเออร์โบนัส
 • การเผยแพร่ สำเนา คัดลอก เก็บข้อมูล ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้รับที่ไม่ใช่ชื่อที่ถูกระบุในอีเมลและที่ได้แจ้งความจำนงไว้ในขั้นตอนการสมัครสมาชิกถึงความเกี่ยวข้องระหว่างชื่อจริง นามสกุล และ อีเมลจะต้องระวางโทษตามมาตราที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2560) หรือกฎหมายสื่อดิจิทัล คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศของต่างประเทศ (ที่เกี่ยวข้อง)

9. การบริหารจัดการนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ฟลายเออร์โบนัสจะหมั่นตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ หากมีการปรับแก้ไขนโยบาย ทางฟลายเออร์โบนัสจะมีการแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางอีเมลการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ หรือการแจ้งเตือนของ FlyerBonus Wallet Card เพื่อให้สมาชิกปรับแก้ไขการยอมรับนโยบายความส่วนตัวอีกครั้ง

นโยบายคุกกี้

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็ก เช่น พิกเซลแท็ก/บีคอนส์ สคริปต์ และอื่นๆ ที่ได้รับการดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของคุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชม ผู้เข้าชม ประวัติการใช้งาน และการตั้งค่าต่างๆ ในครั้งต่อไปที่คุณเข้าเว็บไซต์ต่างๆ คุกกี้จะตรวจสอบและเรียกประวัติการใช้งานเว็บไซต์ จดจำอุปกรณ์การเข้าใช้งานไว้ และการตั้งค่าต่างๆ นอกจากนี้อาจมีการวางคุกกี้จากบุคคลที่สาม ภายในเว็บไซต์ไว้แต่ถูกควบคุมโดยเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าว

ตัวอย่างของการใช้คุกกี้ในเว็บไวต์ต่างๆ

 • การแสดงผลการตั้งค่าการเข้าใช้งานส่วนต่างๆของเว็บไซต์
 • จดจำการตั้งค่าส่วนตัวของผู้ใช้งาน
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์
 • การบริหารจัดการโฆษณาบนเว็บไซต์

2. การใช้ประโยชน์ของคุกกี้โดยฟลายเออร์โบนัส

เมื่อสมาชิกเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือกดยินยอมในการใช้คุกกี้จากประกาศสำคัญที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ของ flyerbonus.bangkokair.com และ flyerbonus.bangkokair.com/beyondflying ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางกอกแอร์เวย์ส หมายถึงการยินยอมของสมาชิกในการใช้คุกกี้และวิเคราะห์ข้อมูลของสมาชิกโดยฟลายเออร์โบนัส และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง


3. ฟลายเออร์โบนัสใช้คุกกี้ 4 ประเภท

 • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร: คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นย่างยิ่งในเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากทำให้ฟลายเออร์โบนัสสามารถให้บริการเว็บไซต์ได้ และตอบสนองการใช้งานพื้นฐาน แสดงโครงสร้างของเว็บไซต์ ทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือ หรือบางกอกแอร์เวย์สแอปพลิเคชันมีการใช้งานอย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพ
 • คุกกี้สำหรับฟังก์ชันการทำงาน: คุกกี้ประเภทนี้ใช้จดจำการตั้งค่าลักษณาต่างๆ ของการใช้งานเว็บไซต์ การตั้งค่าที่สมาชิกได้ตั้งไว้จะทำการแสดงผล โดยทำให้ไม่จำเป็นต้องทำการเลือกใหม่อีกครั้ง เพื่อความสะดวกสบายของการใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือมือถือ หรือบางกอกแอร์เวย์สแอปพลิเคชัน
 • คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน: คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้ฟลายเออร์โบนัสสามารถเก็บข้อมูล วิเคราะห์ การใช้งานของเว็บไซต์ บนคอมพิวเตอร์หรือมือถือ หรือบางกอกแอร์เวย์สแอปพลิเคชันในแต่ละบุคคล จำนวนหน้าที่มีการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน สถานที่การใช้งาน และวัดผลประกอบกับความต้องการของการใช้งานของสมาชิก ผลลัพธ์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ปรับปรุงเว็บไซต์ต่างๆ ของฟลายเออร์โบนัส ให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้งานของสมาชิกยิ่งขึ้น
 • คุกกี้สำหรับการตลาดและการโฆษณา: คุกกี้ประเภทนี้จะถูกวางอยู่ในเว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com และ flyerbonus.bangkokair.com/beyondflying และบางกอกแอร์เวย์สแอปพลิเคชัน ซึ่งจะจดจำการใช้งาน ความสนใจของสมาชิก เพื่อประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอโปรแกรมรายการสะสมคะแนนและรางวัล ที่มีความน่าสนใจสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก การนำเสนอข้อเสนออภิสิทธิ์จำเพาะบุคคลหรือโปรโมชั่น การวัดผลประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณา เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการบริการสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก การเลือกใช้สื่อสำหรับการสื่อสารถึงสมาชิกและการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์
 • การตั้งค่าและการลบคุกกี้:  คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้ตลอดเวลาโดยการคลิกที่ไอคอน 'การตั้งค่าคุกกี้' บริเวณมุมซ้านล่างของหน้าจอ และเลือกปรับแถบเลื่อนในคุกกี้แต่ละประเภทให้เป็น "เปิด" หรือ "ปิด" ตามความต้องการ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นให้คลิก "ยืนยันตัวเลือกของฉัน"
 • ข้อมูลคุกกี้ที่ใช้งานในเว็บไซต์ของเรา : ข้อมูลคุกกี้ที่ใช้งานในเว็บไซต์ของเรา :
  ชื่อคุกกี้ วัตถุประสงค์ ข้อมูลเพิ่มเติม
  PHPSESSID, BX_USER_ID, bx_user_id, AWSALB, AWSALBCORS คุกกี้ตัวนี้ถูกใช้เพื่อช่วยคงค่าต่างๆ ในการจัดแสดงเนื้อหาแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ อายุของคุกกี้แต่ละตัว:
  1). PHPSESSID = เมื่อทำการปิดเบราว์เซอร์
  2). BX_USER_ID = 10 ปี
  3). bx_user_id = 10 ปี
  4). AWSALB = 6 วัน
  5). AWSALBCORS = 6 วัน
  COOKIE_POLICY คุกกี้ตัวนี้ถูกใช้เพื่อบันทึกว่าท่านได้อ่านและยอมรับนโยบายคุกกี้จากการแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์ หากคุกกี้ตัวดังกล่าวถูกลบ ข้อความแจ้งเตือนเรื่องนโยบายคุกกี้จะปรากฏอีกครั้ง อายุของคุกกี้: 30 วัน
  _ga, _gid, _gat คุกกี้ตัวนี้ของกูเกิลถูกใช้เพื่อระบุผู้ใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะที่ไม่เปิดเผยเป็นรูปแบบตัวเลข ID โดยตัวเลขดังกล่าวที่ถูกสร้างและจัดเก็บในลักษณะคุกกี้จะถูกส่งผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์กูเกิลแอนะลิติกส์เพื่อประมวลเป็นข้อมูลสถิติต่อไป ข้อมูลไอพี แอดเดรส ของผู้ใช้จะไม่ถูกเก็บบันทึกหรือใช้ร่วมกับบุคคลอื่นใด

  สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวเรื่องแอนะลิติกส์ของกูเกิล สามารถตรวจสอบได้ที่ https://policies.google.com/privacy
  หากท่านประสงค์จะถูกละเว้นการถูกเก็บข้อมูลจากกูเกิล แอนะลิติกส์ ท่านสามารถดูวิธีได้ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

  อายุของคุกกี้แต่ละตัว:
  1). _ga = 2 ปี
  2). _gid = 24 ชั่วโมง
  3). _gat = 1 นาที

  NID คุกกี้ตัวนี้ถูกใช้สำหรับการรีมาร์เก็ตติ้ง (remarketing) เพื่อทำให้การโฆษณามีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และเป็นการเพิ่มคุณค่าของสื่อให้กับผู้โฆษณามากขึ้น รวมถึงการพัฒนารายงานด้านผลของแคมเปญต่างด้วยเช่นกัน และที่สำคัญยังช่วยมิให้ท่านเห็นโฆษณาตัวเดิมซ้ำ

  สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวเรื่องโฆษณาของกูเกิล สามารถตรวจสอบได้ที่ https://policies.google.com/technologies/cookies

  อายุของคุกกี้แต่ละตัว:
  1). IDE = 2 ปี
  2). NID= 180 วัน

  *หากสมาชิกตั้งค่าเพื่อไม่ให้มีการเก็บคุกกี้หรือลบคุกกี้ออก เว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com, flyerbonus.bangkokair.com/beyondflying อาจไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและการแสดงผลอาจไม่ครบถ้วน

4. คุณจะลบคุกกี้ได้อย่างไร

คุณสามารถป้องกันการตั้งค่าคุกกี้โดยปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่าการปิดใช้งานคุกกี้จะส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเข้าชม การปิดการใช้งานคุกกี้จะส่งผลให้มีการปิดใช้งานฟังก์ชั่นและคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์นี้ด้วย ดังนั้นขอแนะนำให้คุณอย่าปิดการใช้งานคุกกี้

โปรดดูข้อมูลวิธีการป้องกันการติดตั้งคุกกี้ใหม่และวิธีการลบคุกกี้ที่มีอยู่ ขั้นตอนที่แน่นอนขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้
ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่างๆที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ตามลิงก์ดังนี้

คำสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 • เว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com และ flyerbonus.bangkokair.com/beyondflying
 • E-Newsletter
 • EDM (Electronic Direct Mail)
 • SMS/MMS: ส่งถึงเบอร์มือถือที่สมาชิกระบุไว้ในประวัติสมาชิก
 • บริการที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) สำหรับติดต่อบางกอกแอร์เวย์ส [email protected]
 • บริการที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) สำหรับฟลายเออร์โบนัส [email protected]
 • บริการเบอร์ติดต่อบางกอกแอร์เวย์สและสมาชิกฟลายเออร์โบนัส 1771
 • สำนักงานออกบัตรโดยสาร เช็คอินเคาน์เตอร์ ห้องรับรองบางกอกแอร์เวย์ส
 • ข้อความแจ้งเตือนของบางกอกแอร์เวย์สแอปพลิเคชัน
 • ข้อความแจ้งเตือนของFlyerBonus Wallet Card
 • แบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้าและสมาชิก สินค้าและบริการ บางกอกแอร์เวย์ส
 • สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก: Facebook, IG, YouTube, Twitter และ Google HangOut

จัดทำโดยโปรแกรมรายการสะสมคะแนนและรับสิทธิประโยชน์ ฟลายเออร์โบนัส ของบริษัทบางกอก แอร์เวย์ส เพื่อการจัดการบริหารการตลาดโปรแกรมลูกค้าสมาชิกฟลายเออร์โบนัส และ ‘Beyond Flying’ เท่านั้น

ฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง เนื้อหา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในช่องทางสื่อสารข้างต้น โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีความรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทำข้างต้น

ตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือเกี่ยวกับการการไม่สามารถดำเนินการ การงด เว้น การกระทำ การงดให้บริการ หรือความล่าช้าในการดำเนินการ เว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัสอาจประกอบไปด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม ที่ไม่ได้มีการบริหารจัดการโดยฟลายเออร์โบนัส หากแต่เกี่ยวข้องในรูปแบบของพันธมิตรทางธุรกิจและการบริการ ฟลายเออร์โบนัสไม่มีความรับผิดในความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลและบริการของเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com และ flyerbonus.bangkokair.com/beyondflying ไม่สามารถรับประกันว่าปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออื่นๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายอื่นๆ โดยฟลายเออร์โบนัสจะไม่มีความรับผิดในความสูญหาย ความเสียหายใดๆ ทั้งในรูปแบบทางตรงและทางอ้อม หรือ ความเสียหายที่ไม่สามารถใช้งานได้แต่อย่างใด