บัตรเครดิตซิตี้ อัตราโอนคะแนนพิเศษ 2:1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส*

ผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ เมื่อโอนคะแนนซิตี้ รีวอร์ด เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสเพียง 20,000 คะแนนซิตี้ รีวอร์ด (10,000 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส) สามารถแลกราวัลบัตรโดยสาร บางกอกแอร์เวย์ส ไป-กลับ ชั้นประหยัด ภายในประเทศ พิเศษเฉพาะ ผู้ถือบัตรเครดิต ซิตี้ อัลทิมา เพรสทิจ และ พรีเมียร์

นอกจากนี้ผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา เพรสทิจ และ พรีเมียร์ สามารถแลกรางวัลบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส ระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด ในอัตราเริ่มต้น 30,000 คะแนนซิตี้ รีวอร์ด (15,000 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส) โดยผู้ถือบัตรฯ ที่ร่วมรายการ ภายใต้อัตราการโอนคะแนนนี้ สามารถแลกเดินทางบนเส้นทางบิน กรุงเทพ-หลวงพระบาง เวียงจันทร์ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ พนมเปญ เสียมราฐ ดานัง ฟู้โกว๊ก  หรือ เชียงใหม่-ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ ฮานอย และเส้นทาง สมุย-กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์

สำหรับอัตราโอนคะแนนเส้นทางบินระหว่างประเทศเส้นทางอื่นๆ สามารถศึกษารายละเอียดจากตารางอัตราโอนคะแนนด้านล่าง

เส้นทางบิน ประเภทบัตรเครดิตซิตี้ อัตราโอนคะแนน
(สำหรับบัตรโดยสารชั้นประหยัด)
ในประเทศ ซิตี้ อัลทิมา
ซิตี้ เพรสทีจ
ซิตี้ พรีเมียร์
20,000 คะแนนซิตี้ ริวอร์ด
(10,000 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส)

ต่างประเทศ โซน 1
กรุงเทพ - หลวงพระบาง เวียงจันทร์ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ พนมเปญ เสียมราฐ ดานัง ฟู้โกว๊ก
เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ ฮานอย
สมุย-กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์

ซิตี้ อัลทิมา
ซิตี้ เพรสทีจ
ซิตี้ พรีเมียร์
30,000 คะแนนซิตี้ ริวอร์ด
(15,000คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส)

ต่างประเทศ โซน 2
สมุย - ฮ่องกง

ซิตี้ อัลทิมา
ซิตี้ เพรสทีจ
ซิตี้ พรีเมียร์
40,000 คะแนนซิตี้ ริวอร์ด
(20,000คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส)

ต่างประเทศ โซน 3
กรุงเทพ - มัลดีฟส์ มุมไบ

ซิตี้ อัลทิมา
ซิตี้ เพรสทีจ
ซิตี้ พรีเมียร์
50,000 คะแนนซิตี้ ริวอร์ด
(25,000คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1  – 31 มกราคม 2562

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา, ซิตี้ เพรสทีจ ซิตี้ พรีเมียร์ และ ซิตี้ รีวอร์ด และเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส มีสิทธิ์ใช้ คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดโอนเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสของบางกอกแอร์เวย์ส
 • เมื่อทำการโอนคะแนนสะสมแล้ว คะแนนสะสมที่โอนจะถูกตัดออกจาก ยอดคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรซิตี้ทันที และจำนวนที่โอนจะแสดงในบัญชีสมาชิกของ ฟลายเออร์โบนัส ภายใน 5 วันทำการ
 • ไม่สามารถโอนคะแนนเป็น คะแนนสะสม ฟลายเออร์โบนัสให้ผู้อื่นได้
 • การแลกคะแนนสะสมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเพิ่มสถานภาพสมาชิก
 • อัตราการแลกคะแนนสะสม:
  • บัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา, ซิตี้ เพรสทีจ และซิตี้ พรีเมียร์ ทุกๆ 1,000 คะแนน แลกรับ 500 คะแนน สะสมฟลายเออร์โบนัส
  • บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด ทุกๆ 2,500 คะแนน แลกรับ 500 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
 • หลังจากสมาชิกบัตรฯ ได้สั่งแลกและ โอนคะแนนซิตี้ รีวอร์ด เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแล้ว ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้โอนคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส กลับมาเป็นคะแนน ซิตี้ รีวอร์ดได้
 • ในการโอนคะแนนสะสมของสมาชิกฯไปยังคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส บัญชีสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของสมาชิกฯ จะต้องยังมีผลใช้อยู่ ชื่อและนามสกุลในระบบของธนาคารฯ และฟลายเออร์โบนัสที่เข้าร่วมจะต้องตรงกัน เพื่อให้การโอนคะแนนสะสมเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ คะแนนสะสมจะไม่ สามารถโอนได้เนื่องจากบัญชีบัตรของสมาชิกฯ มีกิจกรรมที่ฉ้อฉล ได้มาโดยมิชอบ หรือน่าสงสัย หรือสมาชิกฯ จ่ายยอดชำระขั้นต่ำล่าช้า กว่าวันครบกำหนด เมื่อทำการโอนคะแนนสะสม สมาชิกฯจะต้องยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนจะดำเนินธุรกรรม
 • ธนาคารฯ และ บางกอกแอร์เวย์ส  อาจจะเปลี่ยนแปลง ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ของกฎการโอนคะแนนสะสมรวมถึงระเบียบ, นโยบาย, สิทธิ, ประโยชน์, เงื่อนไขของการเข้าร่วม หรือระดับคะแนนสะสม (หากมี) ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม
 • การโอนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ฟลายเออร์โบนัส ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบหรือมีส่วนกับรายการสะสมคะแนนสะสมที่แลกไปยังคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ซึ่งดำเนินงานโดย บางกอกแอร์เวย์ส
 • สอบถามรายละเอียด หรือโอนคะแนนได้ที่ www.citibank.co.th/thankyou
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการ หากมีข้อสงสัยหรือ ปัญหากรุณาติดต่อกับทางผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารฯ และ ฟลายเออร์โบนัส ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริม การขายนี้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส โทร 1771 กด 2 หรือทางเว็บไซต์ http://flyerbonus.bangkokair.com
ดูรายละเอียด

บินตรงวันเกิดรับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 3 เท่า

บินตรงวันเกิดรับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 3 เท่า

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

ฉลองเส้นทางใหม่ รับคะแนน 3 เท่า บนเส้นทาง กรุงเทพสู่ญาจาง/คัมรัน

ฉลองเส้นทางใหม่ รับคะแนน 3 เท่า บนเส้นทาง กรุงเทพสู่ญาจาง/คัมรัน

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

รับคะแนนสะสม 3 เท่า เมื่อเข้าพักที่เซ็นทาราแซนดีบีชรีสอร์ท ดานัง*

รับคะแนนสะสม 3 เท่า เมื่อเข้าพักที่เซ็นทาราแซนดีบีชรีสอร์ท ดานัง*

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

สมัครบัตร KTC-BANGKOK AIRWAYS และใช้จ่ายผ่านบัตรรับโบนัส 1,000 คะแนน*

สมัครบัตร KTC-BANGKOK AIRWAYS และใช้จ่ายผ่านบัตรรับโบนัส 1,000 คะแนน*

ดูรายละเอียด