รับเงินคืน 10% เมื่อจองบัตรโดยสารออนไลน์ด้วย KTC-BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD*

พิเศษ! รับเงินคืน 10% เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD เพียงใช้จ่ายด้วยบัตรฯ KTC-BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD ทุกประเภท สำหรับบริการของสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ส ผ่านช่องทาง www.bangkokair.com (โดยไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ) เพื่อรับสิทธิ์เงินคืน

ระยะเวลาการจอง: วันนี้ – 31 ธ.ค. 62

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • สิทธิพิเศษเครดิตเงิน 10% เฉพาะการจองบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ด้วยบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD ทุกประเภท ผ่าน www.bangkokair.com ระหว่าง 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
  • เคทีซีจะทำการโอนเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันหลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ
  • สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000


ดูรายละเอียด

เดินทางกับ Avis รับส่วนลดสูงสุด 15% และรับคะแนนฟลายเออร์โบนัสสูงสุด 2,500 คะแนน*

เดินทางกับ Avis รับส่วนลดสูงสุด 15% และรับคะแนนฟลายเออร์โบนัสสูงสุด 2,500 คะแนน*

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

บินตรงวันเกิดรับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 3 เท่า

บินตรงวันเกิดรับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 3 เท่า

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

สมัครบัตร KTC-BANGKOK AIRWAYS และใช้จ่ายผ่านบัตรรับโบนัส 1,000 คะแนน*

ดูรายละเอียด