KTC - Bangkok Airways สายเที่ยวต้องมี! สมัครวันนี้ รับเครดิตเงินคืน 500 บาท

รับเครดิตเงินคืน 500 บาท* ง่าย ๆ เมื่อสมัครบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ จำนวน 3 ครั้งขึ้นไป ในหมวดท่องเที่ยว หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายใน 60 วันหลังบัตรอนุมัติฯ
สมัครเพื่อรับสิทธิพิเศษได้ง่าย ๆ เพียงแค่กรอกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ที่นี่

ระยะเวลาโปรโมชัน: 20 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
หมายเลขโทรศัพท์ : KTC PHONE 02-123-5000 (กด 6)
เว็บไซต์ : www.ktc.co.th

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS ทุกประเภท (“บัตรหลักใหม่”) ผ่านช่องทาง https://bit.ly/3ab7WYO ซึ่งจะได้รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อสมัครบัตรฯ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 (Source Code : JBS และ Branch Code: BKA) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ จำนวน 3 ครั้งขึ้นไป ในหมวดท่องเที่ยว / ร้านค้าที่ร่วมรายการ (MCC ภายใต้หมวด Airlines, OTA, Attraction, Transportation, Travel Agent และ Hotel) ภายใน 60 วันหลัง นับแต่วันอนุมัติบัตรหลักใหม่
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้สมัครบัตรหลักใหม่ (“สมาชิก”) ในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ตามที่กำหนดเท่านั้นโดยจะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต KTC ไม่ว่าประเภทใดมาก่อน หรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 เดือน ก่อนวันที่สมัครบัตรหลักใหม่
  • เมื่อสมาชิกปฎิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้น เครดิตเงินคืน จะโอนเข้ารายการบัญชีบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS ของลูกค้า ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการและได้รับข้อมูลสรุปใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจากบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นรายการใช้จ่ายบางรายการที่จะไม่นับมาคำนวณ ได้แก่ การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านบัตรฯ, การชําระค่าหน่วยลงทุน กองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211), รายการ FLEXI by phone, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ, เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า และบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท
  • สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกเฉย หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรหลักใหม่ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรหลักใหม่ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกไปแล้ว
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอันสมควร
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-123-5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th

ดูรายละเอียด

มอบความสุขในวันเกิด เพียงบินในเดือนเกิดรับโบนัสพิเศษ 2020 คะแนน

มอบความสุขในวันเกิด เพียงบินในเดือนเกิดรับโบนัสพิเศษ 2020 คะแนน

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

รับคะแนนฟลายเออร์โบนัส 2 เท่า* เมื่อเข้าพักที่โรงแรมในเครือชาเทรียม

รับคะแนนฟลายเออร์โบนัส 2 เท่า* เมื่อเข้าพักที่โรงแรมในเครือชาเทรียม

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

ได้เวลาออกเดินทางอีกครั้ง รับส่วนลดที่พักสูงถึง 30% กับ Booking.com

ได้เวลาออกเดินทางอีกครั้ง รับส่วนลดที่พักสูงถึง 30% กับ Booking.com

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

โปรดี ปี 2020 รับ 2,020 คะแนน เมื่อจองที่พัก กับ CLUB WYNDHAM*

ดูรายละเอียด