KTC SimpliFLY บินสบายได้เครดิตเงินคืนง่าย ๆ สูงถึง 700 บาท เมื่อใช้จ่ายที่บางกอกแอร์เวย์ส

วันนี้สมาชิกรับ e-Coupon เครดิตเงินคืนง่าย ๆ สูงสุดถึง 700 บาท* เพียงมียอดใช้จ่ายกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (เฉพาะช่องทางที่กำหนด) ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 เซลล์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER แลกผ่านแอปพลิเคชัน KTC Mobile (ตามอัตราคะแนนที่กำหนด)

ยอดการใช้จ่าย (บาท) / เซลล์สลิป จำนวนคะแนน KTC FOREVER เครดิตเงินคืน (บาท)
2,000 - 4,999 บาท 2,000 คะแนน 250 บาท

ตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป

5,000 คะแนน 700 บาท

ระยะเวลาโปรโมชัน : 15 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564

ช่องทางการใช้จ่ายที่ร่วมรายการ
 • ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ : www.bangkokair.com
 • สำนักงานขายบางกอกแอร์เวย์ส
 • ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) 1771 หรือ +66(0)2-270-6699

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
เว็บไซต์ : www.ktc.co.th
KTC PHONE 02-123-5000

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ในหมวดท่องเที่ยว(สายการบิน) ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, KTC - ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ในหมวดท่องเที่ยว (สายการบิน) จะได้รับ e-coupon เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน ผ่าน KTC Mobile โดยสมาชิกจะต้องมียอดใช้จ่าย และแลกคะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้
  - ยอดใช้จ่าย (บาท) ต่อ 1 เซลส์สลิป ระหว่าง 2,000 - 4,999 บาท และแลกคะแนน KTC FOREVER 2,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 250 บาท
  - ยอดใช้จ่าย (บาท) ต่อ 1 เซลส์สลิป ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป และแลกคะแนน KTC FOREVER 5,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 700 บาท

 • การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 • การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่าย ณ วันที่ทำรายการ โดยจะต้องมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนด
 • สงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า / บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 • เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ทำการแลกคะแนนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน KTC Mobile
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ / หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
ดูรายละเอียด

ก้าวสู่ปีที่ 15 ไปด้วยกันกับ ฟลายเออร์โบนัส

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

เติมเต็มความสุขด้วยของขวัญวันเกิดสุดพิเศษ สมาชิกรับคะแนนโบนัส 21% เมื่อเดินทางภายในเดือนเกิด

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

สุดว้าว! รางวัลบัตรห้องพักโรงแรม Celes Beachfront Resort 2 คืน สำหรับสมาชิกที่มียอดโอนคะแนน KTC FOREVER สูงสุด

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

แอ่วเจียงใหม่ เข้าพักอย่างมั่นใจ ปลอดภัยด้วยมาตรฐานสุขอนามัย พร้อมรับคะแนน 4 เท่า จาก Cross Hotels & Resorts*

ดูรายละเอียด