ขาลรับความสุขปี 2022! สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต KTC X -BANGKOK AIRWAYS รับคะแนนฟลายเออร์โบนัส 5 เท่าเมื่อเดินทางในเดือนเกิด

ฟลายเออร์โบนัสมอบของขวัญสุดพิเศษในเดือนพิเศษของสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต KTC X - BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE และ KTC X - BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARDด้วยข้อเสนอคะแนน 5 เท่า* เมื่อเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สในเดือนเกิด และเพื่อไม่ให้พลาดทุกคะแนนสะสม อย่าลืม! แจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสขณะสำรองที่นั่งหรือขณะเช็กอิน

ฟลายเออร์โบนัสขออวยพรให้ท่านมีแต่ความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง

เดินทาง: 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ข้อเสนอพิเศษนี้เฉพาะผู้ที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโดยสมบูรณ์ และคงสถานภาพการเป็นผู้ถือบัตรเครดิต KTC X -BANGKOK AIRWAYS ได้แก่ KTC X - BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE และ KTC X - BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARDโดยสมบูรณ์ก่อนการเดินทาง
 • ข้อเสนอพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสผู้ถือบัตรเครดิต KTC X -BANGKOK AIRWAYS ที่เดินทางในเดือนเกิดบนเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
 • สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมพิเศษนี้โดยแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสหรือแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่านที่ถูกต้องทุกครั้งที่สำรองที่นั่งหรือขณะเช็คอินกับเจ้าหน้าที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 • ข้อเสนอนี้ "คะแนนสะสม 5 เท่า" หมายถึง คะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 4 เท่า
 • คะแนนพิเศษที่สมาชิกจะได้รับจะคำนวณจากคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ตัวอย่าง 
  - สมาชิกเดินทางเส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ | รหัสชั้นโดยสาร Y จะได้รับคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง 500 คะแนน  และ คะแนนพิเศษจากข้อเสนอนี้ 2,000 คะแนน รวมเป็น 2,500 คะแนน
  - สมาชิกเดินทางเส้นทาง ภูเก็ต - กรุงเทพฯ | รหัสชั้นโดยสาร P จะได้รับคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง 50 คะแนน  และ คะแนนพิเศษจากข้อเสนอนี้ 200 คะแนน  รวมเป็น 250 คะแนน
 • สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษในทุกเที่ยวบินที่ได้เดินทางภายในเดือนเกิด ตามที่แจ้งไว้ในบัญชีสมาชิก ฟลายเออร์โบนัสของท่าน สงวนสิทธิ์การรับข้อเสนอคะแนนสะสมพิเศษสำหรับสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนตามเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัสก่อนการเดินทางในเดือนเกิดเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีข้อเสนอการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสพิเศษรายการอื่นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสจะได้รับข้อเสนอคะแนนที่สูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีการระบุไว้ในข้อกำหนดที่ประกาศโดยฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น   
 • คะแนนสะสมพิเศษจะปรากฎในบัญชีคะแนนของสมาชิก ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป นับจากวันที่เดินทาง
 • สมาชิกไม่สามารถทำรายการขอรับคะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้ย้อนหลังได้
 • ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) ทั้งนี้บัตรโดยสารที่ระบุรหัสชั้นโดยสาร X, Z และ S อาทิ บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบินไม่สามารถใช้กับข้อเสนอนี้ได้
 • คะแนนสะสมพิเศษที่ได้จากโปรโมชั่นนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 • ในกรณีที่ข้อมูลวันคล้ายวันเกิดของท่านในระบบไม่ตรงกับข้อมูลจริงท่านสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยส่งไฟล์รูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมายังฟลายเออร์โบนัสที่อีเมล flyerbonus@bangkokair.com
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุดหากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส
ดูรายละเอียด

แลก 1 บินได้ 2 ... บินคู่สุดคุ้ม ใช้คะแนนครึ่งเดียว!

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

สุดคุ้มค่า ใช้ 8 คะแนนแทนส่วนลด 1 บาท เมื่อซื้อบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์สด้วย Points+Cash

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

สมาชิกใหม่รับคะแนน 2 เท่า! เมื่อเดินทางเที่ยวบินแรกกับบางกอกแอร์เวย์ส

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

สุดแฮปปี้! สมาชิกฟลายเออร์โบนัสรับคะแนน 3 เท่าเมื่อเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สในเดือนเกิด

ดูรายละเอียด