บินติดปีกเป็นคู่ สมัครปุ๊บ แลกบินเป็นคู่ปั๊บ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC X-BANGKOK AIRWAYS

เพียงเป็นสมาชิกบัตร KTC X- BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD หรือ KTC X – BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE โดยชำระค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท รับคะแนนพิเศษ 25,000 คะแนน KTC FOREVER  ไว้โอนเป็น 16,666 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส เพื่อรับสิทธิ์ “แลก 1 บินได้ถึง 2” โดยแลกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ไป – กลับ 2 ท่าน โดยใช้คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสเพียงท่านเดียว

ขั้นตอนที่ 1 สมัครบัตรใหม่ อัปเกรด หรือต่ออายุสมาชิกบัตรหลัก 
KTC X- BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD 
หรือ KTC X – BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE
และชำระค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท

>> รับคะแนนพิเศษ 25,000 คะแนน KTC FOREVER


ขั้นตอนที่ 2 แลกคะแนน
เพียงใช้ 24,999 คะแนน KTC FOREVER จากการชำระค่าธรรมเนียมรายปี (บัตรหลัก) ไปเป็น 16,666 คะแนนสะสม ฟลายเออร์โบนัส 
>> รับสิทธิ์ แลก 1 บินได้ถึง 2 แลกตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ในประเทศ 2 ท่าน (เดินทางพร้อมกัน) โดยใช้คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสเพียงท่านเดียว

วิธีแลกคะแนน : โทรแจ้งโอนคะแนนผ่านช่องทาง KTC EXCLUSIVE SERVICE 02 123 5444 
พร้อมแจ้ง Call Center ขอรับสิทธิ์โปรโมชั่นรับตั๋วเครื่องบิน 1 แถม 1

หมายเหตุ :  สงวนสิทธิ์การใช้คะแนน 25,000 คะแนน KTC FOREVER จากการชำระค่าธรรมเนียมรายปี (บัตรหลัก) ไปยังคะแนนสะสมสะสมฟลายเออร์โบนัส (หมายเลขตามที่ระบุบนบัตรเครดิตฯ) เพื่อแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร เพียง 1 ครั้งต่อบัตรฯ ภายในวันที่ 1 พ.ย. 66 - 31 ต.ค. 67 และรับสิทธิ์ ผ่าน ระบบ FlyerBonus ภายใน 7-14 วันทำการ 


ขั้นตอนที่ 3 แลกตั๋วเครื่องบินที่สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส
เมื่อคะแนนบันทึกในระบบ FlyerBonus เข้าเว็บไซต์ https://flyerbonus.bangkokair.com/ ล็อคอินเข้าสู่ระบบ กดรับสิทธิ์ โดยเลือกเมนู "แลกรางวัลกับบางกอกแอร์เวย์ส" และ เลือก Tab เมนู "KTC X Card Promo" เพื่อจองที่นั่ง

เส้นทางที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ 

โซน 1 ไป-กลับ
ใช้เพียง 10,000 คะแนนฟลายเออร์โบนัส สำหรับ 2 ท่าน (จากปกติ 20,000 คะแนน)

ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ เชียงใหม่, สุโขทัย, ลำปาง, ตราด, กระบี่, ภูเก็ต
ระหว่าง ภูเก็ต และ หาดใหญ่
ระหว่าง อู่ตะเภา (พัทยา) และ ภูเก็ต
ระหว่าง เกาะสมุย และ กระบี่, ภูเก็ต
ระหว่าง ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน

โซน 2 ไป-กลับ
ใช้เพียง 13,000 คะแนนฟลายเออร์โบนัส สำหรับ 2 ท่าน (จากปกติ 26,000 คะแนน)

ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ เกาะสมุย, ‎
ระหว่าง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) และ เกาะสมุย
ระหว่าง เกาะสมุย และ อู่ตะเภา (พัทยา)

โซน 3 ไป-กลับ
ใช้เพียง 18,000 คะแนนฟลายเออร์โบนัส สำหรับ 2 ท่าน (จากปกติ 36,000 คะแนน)

ระหว่าง เชียงใหม่ และ เกาะสมุย, ภูเก็ต**, กระบี่**
ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ แม่ฮ่องสอน***

**ให้บริการแบบเที่ยวเดียว จากเชียงใหม่ ถึงกระบี่ และ จากเชียงใหม่ ถึงภูเก็ต
***เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ แม่ฮ่องสอน ผ่านการแวะต่อเครื่องที่ลำปาง


โอนคะแนน: 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 ตุลาคม 2567
แลกบัตรโดยสารและเดินทาง: 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567


รายละเอียดสิทธิประโยชน์สำหรับบัตรฯแต่ละประเภท :

บัตรเครดิต KTC X - BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE 
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

   

บัตรเครดิต KTC X - BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

เงื่อนไขการโอนคะแนน KTC Forever 24,999 คะแนนไปยัง ฟลายเออร์โบนัส เพื่อรับสิทธิ์

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิ ประโยชน์ให้เฉพาะผู้สมัคร/หรือ อัปเกรด / หรือ ต่ออายุบัตรเครดิต KTC X - BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD และ KTC X – BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE (“บัตรฯ”) ซึ่งจะได้รับคะแนนพิเศษสามารถใช้สิทธิ์แลกคะแนนพิเศษเพื่อรับบัตรรางวัลโดยสารจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เมื่อสมัคร/หรือ อัปเกรด / หรือ ต่ออายุบัตรฯ และอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 ตุลาคม 2567 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. สมาชิกบัตรหลักจะได้รับคะแนน KTC FOREVER พิเศษ (“คะแนนพิเศษ”) 25,000 คะแนน เมื่อชำระค่าธรรมเนียมรายปี (บัตรหลัก) 5,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 350 บาท) เต็มจำนวน ภายในรอบบัญชีแรกตามที่เคทีซีเรียกเก็บเท่านั้น ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 ตุลาคม 2567 เท่านั้น โดยเคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน หลังจากสมาชิกปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน
 3. สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าธรรมเนียมรายปีกรณีสมาชิกทำการยกเลิกบัตรฯ ระหว่างปี
 4. สงวนสิทธิ์โอนคะแนน KTC FOREVER พิเศษ เพื่อแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร เพียง 1 ครั้งต่อบัตรฯ โดยสมาชิกที่ประสงค์รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ถือบัตรที่ได้รับคะแนนพิเศษ และโอนไปยังฟลายเออร์โบนัสภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และแลกรางวัลบัตรโดยสาร ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น
 5. ช่องทางโอนคะแนนเพื่อรับสิทธิ์นี้ KTC EXCLUSIVE SERVICE 02 123 5444 เท่านั้น
 6. สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนพิเศษไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากเคทีซีตรวจพบว่า มีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภคหรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบคะแนนพิเศษให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 7. สงวนสิทธิ์มอบคะแนนพิเศษสำหรับสมาชิก ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการ โอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก
 8. คะแนนพิเศษที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก KTC EXCLUSIVE SERVICE 02 123 5444

เงื่อนไขการแลกบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

 1. สมาชิกที่แลกรางวัลบัตรโดยสารตามข้อเสนอนี้ จะต้องคงสถานภาพเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโดยสมบูรณ์ และคงสถานภาพการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตร่วม ประเภท KTC X-BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE และ KTC X-BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD (บัตรหลัก) ณ วันทำรายการ
 2. บัตรโดยสารรางวัลตามข้อเสนอนี้ สำหรับผู้โดยสาร 2 ท่านที่เดินทางพร้อมกันภายใต้รหัสสำรองที่นั่ง เที่ยวบิน วัน และเวลาเดียวกันเท่านั้น รวมถึงผู้ถือบัตรเครดิตร่วม KTC X - BANGKOK AIRWAYS ใบดังกล่าวจะต้องเป็นหนึ่งในผู้เดินทางในบัตรโดยสารรางวัลนั้น ๆ ด้วย
 3. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสผู้ถือบัตรเครดิตฯ ต้องดำเนินการแลกรางวัลบัตรโดยสารของข้อเสนอนี้ผ่านเว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com เลือก "แลกรางวัลกับบางกอกแอร์เวย์ส" และ เลือก "KTC X Card Promo" ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 1771 กด 2 หรือ +66 (0) 2 270 6699 (เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 20.00 น.) เพื่อจองที่นั่งภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 4. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสผู้ถือบัตรเครดิตฯ สามารถแลกรางวัลบัตรโดยสารได้ระหว่าง  วันที่ 1 มกราคม 2567 (เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป) – 31 ธันวาคม 2567 และสามารถเดินทางได้ระหว่าง 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น
 5. ข้อเสนอนี้สำหรับการแลกรางวัลบัตรโดยสารแบบ ไป – กลับ ในชั้นประหยัด (รหัสชั้นโดยสาร X) ในเส้นทางภายในประเทศที่เปิดทำการขายและบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
 6. สมาชิกต้องระบุเส้นทาง วัน และเวลาเดินทางบนบัตรโดยสารรางวัล และเมื่อออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง เที่ยวบิน วัน เวลาเดินทางได้ รวมทั้งไม่สามารถยกเลิกการแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร และไม่สามารถขอคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัสกลับเข้าบัญชีสะสมได้
 7. ข้อเสนอนี้สำหรับคะแนนที่ใช้ในการแลกบัตรโดยสารรางวัลเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในการออกบัตรโดยสารรางวัล
 8. ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการแลกรางวัลต่างๆ อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัยทางอากาศ ค่าภาษีน้ำมัน ฯลฯ และชำระด้วยบัตรเครดิต KTC X-BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE และ KTC X-BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS ที่ชื่อของผู้ถือบัตรเครดิตฯ ตรงกับชื่อในบัญชีสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
 9. ข้อเสนอนี้เป็นไปตามจำนวนที่นั่งบัตรโดยสารรางวัลที่ยังว่างอยู่ขณะสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ flyerbonus.bangkokair.com เท่านั้น
 10. หากสมาชิกทำการออกบัตรโดยสารรางวัล แล้วไม่สามารถเดินทางได้ในเที่ยวบิน วัน และเวลา ที่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไม่สามารถแสดงตนก่อนเวลาการปิดเคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินดังกล่าว จะถือว่ารางวัลบัตรโดยสารนั้นได้ถูกใช้โดยสมบูรณ์แล้ว อีกทั้งการสำรองที่นั่งในขากลับที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารรางวัลฉบับนั้น (หากมี) จะถูกยกเลิกไปด้วย ทั้งนี้สมาชิกไม่สามารถขอรับคะแนนสะสม รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คืนได้
 11. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 12. บัตรโดยสารแลกรางวัลตามข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโครงการอื่น ๆ ได้
 13. จำกัดสิทธิ์ในการรับข้อเสนอแลกบัตรโดยสาร 1 ครั้ง ต่อ 1 สมาชิกผู้ถือบัตรฯ ตลอดโครงการ
 14. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายจำหน่ายบัตรโดยสารรางวัล หากมีธุรกรรมอันใดเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแลกบัตรโดยสารรางวัล บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนความเป็นสมาชิกแก่บุคคลนั้น
 15. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 16. สมาชิกสามารถใช้บัตรโดยสารรางวัลตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนที่นั่ง สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราแลกคะแนนรางวัลบัตรโดยสาร ยกเลิกรางวัลบางรายการ รวมถึงเพิ่มเงื่อนไข ในการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขกลางรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า / บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า / ผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า / บริการ
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า / บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า / บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ / หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้น ๆ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ / หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000