ฉลองวันเกิดปี 2024 แบบใหม่ แบบฉ่ำ! เก็บให้ครบทุกความคุ้ม รับโบนัสพิเศษสูงถึง 28,000 คะแนน เพียงสะสมคะแนนเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สและใช้บริการพันธมิตรภายในเดือนเกิด

ฟลายเออร์โบนัสขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านมีแต่ความสุขสดใส และมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดปี ด้วยข้อเสนอสุดเร้าใจ ให้เดือนเกิดของคุณพิเศษแบบสุด ๆ

ต่อที่ 1: สะสมคะแนนจากเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส หรือใช้บริการพันธมิตรในหมวดต่าง ๆ เพื่อรับโบนัสสูงสุดถึง 3,250 คะแนน รายละเอียดตามด้านล่าง

หมวดการสะสมคะแนน*
คะแนนโบนัสที่จะได้รับ*
1. เที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส*
1.1 จำนวนเที่ยวบินรวมภายในเดือนเกิด 1 เที่ยวบิน
1.2 จำนวนเที่ยวบินรวมภายในเดือนเกิด ตั้งแต่ 2 เที่ยวบินขึ้นไป

250
500
2. เที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร*
250
3. โอนคะแนนจากบัตรเครดิตพันธมิตร**
3.1 โอนคะแนนบัตรเครดิต คะแนนรวมระหว่าง 500 - 7,500 คะแนนฟลายเออร์โบนัส
3.2 โอนคะแนนบัตรเครดิต คะแนนรวมระหว่าง 7,501 - 25,000 คะแนนฟลายเออร์โบนัส
3.3 โอนคะแนนบัตรเครดิต คะแนนรวมตั้งแต่ 25,001 คะแนนฟลายเออร์โบนัส ขึ้นไป

250
500
2,000
4. บริการห้องพัก ณ โรงแรมพันธมิตร***
250
5. บริการรถเช่าพันธมิตร***
250
*จำกัดการรับคะแนนโบนัส 1 ครั้ง / 1 บัญชีสมาชิก ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน และสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรโดยสารที่สะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
**จำกัดการรับคะแนนโบนัส 1 ครั้ง / 1 บัญชีสมาชิก ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
***จำกัดการรับคะแนนโบนัส 1 ครั้ง / 1 บัญชีสมาชิก ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน และสงวนสิทธิ์สำหรับธุรกรรมที่สะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้

ต่อที่ 2: สะสมคะแนนครบจากทุกหมวดภายในเดือนเกิด รับโบนัสพิเศษเพิ่มอีก 28,000 คะแนน เทียบเท่าบัตรโดยสารรางวัลไป-กลับ กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์ 1 ที่นั่ง


ขั้นตอนการรับสิทธิ์
1. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนหรือภายในเดือนเกิด ที่ปุ่มด้านล่าง

2. การใช้บริการในหมวดต่าง ๆ

 • กรณีเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินพันธมิตร: แจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องทุกครั้งตอนจองบัตรโดยสารหรือขณะเช็กอิน และ เดินทางตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อสะสมคะแนน
 • กรณีโอนคะแนนจากบัตรเครดิตพันธมิตร: แจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องทุกครั้งเมื่อทำรายการ และโอนคะแนนตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • กรณีที่ใช้บริการห้องพักโรงแรมพันธมิตร และรถเช่าพันธมิตร: แจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องทุกครั้งเมื่อทำรายการ และโอนคะแนนตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อสะสมคะแนน

ลงทะเบียนรับสิทธิ์: ก่อน หรือ ภายในเดือนเกิดปี 2567
เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส: ภายในเดือนเกิดปี 2567
เดินทางกับสายการบินพันธมิตร: ภายในเดือนเกิดปี 2567
โอนคะแนนบัตรเครดิต: ภายในเดือนเกิดปี 2567
เข้าพัก ณ โรงแรมพันธมิตร: ภายในเดือนเกิดปี 2567
เช่ารถพันธมิตร: ภายในเดือนเกิดปี 2567

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 1. ข้อเสนอนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านลิงก์ (Link) ที่กำหนด ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเดินทางในเดือนเกิด
 2. ข้อเสนอนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567 รวมทั้งเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และ/หรือเดินทางกับสายการบินพันธมิตร และ/หรือใช้บริการธุรกิจพันธมิตร ภายในเดือนเกิด หรือ   ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567
 3. สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้โดยแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องของท่านทุกครั้งที่สำรองที่นั่ง หรือ ขณะเช็กอินกับเจ้าหน้าที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือ สายการบินพันธมิตร รวมทั้งแจ้งหมายเลขสมาชิกเมื่อใช้บริการธุรกิจพันธมิตร
 4. ข้อเสนอพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโดยสมบูรณ์ก่อนการเดินทาง และ/หรือ ก่อนใช้บริการธุรกิจพันธมิตร
 5. ข้อเสนอนี้ "คะแนนโบนัส" หมายถึง คะแนนพิเศษที่สมาชิกจะได้รับเพิ่มจากคะแนนที่ได้จากการเดินทางหรือใช้บริการพันธมิตร หากธุรกรรมของสมาชิกไม่สามารถสะสมคะแนนปกติได้ ธุรกรรมนั้นจะไม่ถูกนับรวมในเงื่อนไขการให้คะแนนโบนัส
 6. ข้อเสนอนี้ "โบนัสพิเศษ 28,000 คะแนน" หมายถึง คะแนนพิเศษที่สมาชิกจะรับเพิ่มเมื่อสะสมคะแนนโบนัสครบจากทุกหมวด ได้แก่ เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, สายการบินพันธมิตร, โอนคะแนนบัตรเครดิตพันธมิตร, ใช้บริการห้องพักในโรงแรมพันธมิตร และเช่ารถจากบริษัทพันธมิตร
 7. คะแนนโบนัสที่สมาชิกจะได้รับกรณีเดินทาง หรือใช้บริการธุรกิจพันธมิตรภายในเดือนเกิด จะคำนวณจากจำนวนรวมของธุรกรรมการสะสมคะแนนในแต่ละหมวด ตามตารางด้านบน (อ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดของการสะสมคะแนนปกติของแต่ละหมวดในจากด้านล่าง)
 8. สงวนสิทธิ์การรับข้อเสนอคะแนนโบนัสสำหรับสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนตามเงื่อนไขของข้อเสนอนี้เท่านั้น
 9. ในกรณีที่ข้อมูลวันคล้ายวันเกิดของท่านในระบบไม่ตรงกับข้อมูลจริงท่านสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยส่งไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมายังฟลายเออร์โบนัสที่อีเมล flyerbonus@bangkokair.com
 10. คะแนนสะสมพิเศษจะปรากฎในบัญชีคะแนนของสมาชิกภายใน 60 วันทำการ นับจากการทำธุรกรรมในเดือนเกิด ได้แก่ เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, สายการบินพันธมิตร, โอนคะแนนบัตรเครดิตพันธมิตร, ใช้บริการห้องพักในโรงแรมพันธมิตร และเช่ารถจากบริษัทพันธมิตร
 11. สมาชิกไม่สามารถทำรายการขอรับคะแนนโบนัสจากข้อเสนอนี้ย้อนหลังได้
 12. คะแนนโบนัส และ/หรือโบนัสพิเศษ ที่ได้จากข้อเสนอนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุดหากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของ ฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส
 1. สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้โดยแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องของท่านทุกครั้งที่สำรองที่นั่งหรือขณะเช็กอินกับเจ้าหน้าที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 2. หากเที่ยวบินที่สมาชิกเดินทาง ไม่สามารถสะสมคะแนนปกติได้  เที่ยวบินดังกล่าวนั้นจะไม่ถูกนับรวมในเงื่อนไขการให้คะแนนโบนัส
 3. คะแนนโบนัสที่สมาชิกจะได้รับ จะคำนวณจากจำนวนรวมของเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สทั้งหมดที่สมาชิกมีการสะสมคะแนน และจะได้รับข้อเสนอคะแนนโบนัสที่สูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น
  ตัวอย่าง
  • หากภายในเดือนเกิด สมาชิก A มีการสะสมคะแนน รวม 1 เที่ยวบิน สมาชิกจะได้รับโบนัส 250 คะแนน
  • หากภายในเดือนเกิด สมาชิก B มีการสะสมคะแนน รวม 2 เที่ยวบิน สมาชิกจะได้รับโบนัส 500 คะแนน
  • หากภายในเดือนเกิด สมาชิก C มีการสะสมคะแนน รวม 4 เที่ยวบิน สมาชิกจะได้รับโบนัส 500 คะแนน
 4. ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติ ที่ทำการขายและบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG) ทั้งนี้บัตรโดยสารที่ระบุรหัสชั้นโดยสาร X, Z และ S อาทิ บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบินไม่สามารถใช้กับข้อเสนอนี้ได้
 5. สงวนสิทธิ์การรับข้อเสนอคะแนนโบนัสสำหรับสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนตามเงื่อนไขของข้อเสนอเท่านั้น
 1. สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้โดยแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องของท่านทุกครั้งที่สำรองที่นั่ง หรือขณะเช็กอินกับเจ้าหน้าที่สายการบินพันธมิตร
 2. หากเที่ยวบินที่สมาชิกเดินทาง ไม่สามารถสะสมคะแนนปกติได้  เที่ยวบินดังกล่าวนั้นจะไม่ถูกนับรวมในเงื่อนไขการให้คะแนนโบนัส
 3. คะแนนโบนัสที่สมาชิกจะได้รับ จะคำนวณจากเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรที่สมาชิกมีการสะสมคะแนน และจะได้รับข้อเสนอคะแนนโบนัสที่เพียงรายการเดียวเท่านั้น ตัวอย่าง
 4. หากภายในเดือนเกิด สมาชิก D มีการสะสมคะแนนกับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ รวม 1 เที่ยวบิน สมาชิกจะได้รับโบนัส 250 คะแนน
 5. หากภายในเดือนเกิด สมาชิก E มีการสะสมคะแนนกับสายการบินพันธมิตรรวม 2 เที่ยวบิน (เอมิเรตส์ 1 เที่ยวบิน และคาเธ่ย์แปซิฟิค 1 เที่ยวบิน) สมาชิกจะได้รับโบนัส 250 คะแนนเช่นเดียวกัน
 6. ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร ที่ทำการขายและบินโดยสายการบินนั้น ๆ ทั้งนี้ บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบินไม่สามารถใช้กับข้อเสนอนี้ได้
 7. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการสะสมคะแนนของแต่ละสายการบินพันธมิตร
 8. สงวนสิทธิ์การรับข้อเสนอคะแนนโบนัสสำหรับสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนตามเงื่อนไขของข้อเสนอเท่านั้น
 1. สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้โดยแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องของท่านทุกครั้งที่แจ้งโอนคะแนนบัตรเครดิต
 2. หากการโอนคะแนนดังกล่าวไม่สำเร็จ ไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสปกติได้ ธุรกรรมนั้นจะไม่ถูกนับรวมในเงื่อนไขการให้คะแนนโบนัส
 3. ชื่อของผู้ถือบัตรเครดิต และ สมาชิกฟลายเออร์โบนัส จะต้องสะกดถูกต้องตรงกัน ผู้ถือบัตรเครดิตฯ ไม่สามารถโอนคะแนนให้แก่สมาชิกฟลายเออร์โบนัสท่านอื่นได้
 4. คะแนนโบนัสที่สมาชิกจะได้รับ จะคำนวณจากจำนวนคะแนนฟลายเออร์โบนัสรวม ที่มาการโอนจากบัตรเครดิตพันธมิตรภายในเดือนเกิด และจะได้รับข้อเสนอคะแนนโบนัสที่สูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น
  ตัวอย่าง
  • หากภายในเดือนเกิด สมาชิก F มีการโอนคะแนนจากบัตรเครดิต 1 รายการ จำนวนคะแนนฟลายเออร์โบนัสรวม 450 คะแนน สมาชิกจะไม่ได้รับโบนัส (เนื่องจากไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด)
  • หากภายในเดือนเกิด สมาชิก G การโอนคะแนนจากบัตรเครดิต 2 รายการ จำนวนคะแนนฟลายเออร์โบนัสรวม 600 คะแนน สมาชิกจะได้รับโบนัส 250 คะแนน  (ตามข้อ 3.1 ในตาราง)
  • หากภายในเดือนเกิด สมาชิก H การโอนคะแนนจากบัตรเครดิต 3 รายการ จำนวนคะแนนฟลายเออร์โบนัสรวม 15,000 คะแนน สมาชิกจะได้รับโบนัส 500 คะแนน  (ตามข้อ 3.2 ในตาราง)
  • หากภายในเดือนเกิด สมาชิก I การโอนคะแนนจากบัตรเครดิต 1 รายการ จำนวนคะแนนฟลายเออร์โบนัสรวม 30,000 คะแนน สมาชิกจะได้รับโบนัส 2,000 คะแนน  (ตามข้อ 3.3 ในตาราง)
 5. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการโอนคะคะแนนของแต่ละบัตรเครดิต
 6. สงวนสิทธิ์การรับข้อเสนอคะแนนโบนัสสำหรับสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนตามเงื่อนไขของข้อเสนอเท่านั้น
 1. สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้โดยแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องของท่านทุกครั้งที่จองห้องพัก หรือขณะเช็กอินเข้าพัก
 2. สงวนสิทธิ์สำหรับประเภทห้องพักและอัตราที่สะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้ (กรุณาติดต่อโรงแรมเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)
 3. หากการเข้าพักดังกล่าวไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสปกติได้ ธุรกรรมนั้นจะไม่ถูกนับรวมในเงื่อนไขการให้คะแนนโบนัส
 4. คะแนนโบนัสที่สมาชิกจะได้รับ จะคำนวณจากการเข้าพัก ณ โรงแรมพันธมิตรที่สมาชิกมีการสะสมคะแนน และจะได้รับข้อเสนอคะแนนโบนัสที่เพียงรายการเดียวเท่านั้น ตัวอย่าง
  • หากภายในเดือนเกิด สมาชิก J  มีการสะสมคะแนนจากการเข้าพักในโรงแรมพันธมิตร รวม 1 รายการ สมาชิกจะได้รับโบนัส 250 คะแนน   
  • หากภายในเดือนเกิด สมาชิก K มีการสะสมคะแนนจากการเข้าพักในโรงแรมพันธมิตร รวม 3 รายการ สมาชิกจะได้รับโบนัส 250 คะแนน เช่นเดียวกัน
 5. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการสะสมคะแนนจากการเข้าพักในโรงแรมพันธมิตรได้ ที่นี่
 6. สงวนสิทธิ์การรับข้อเสนอคะแนนโบนัสสำหรับสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนตามเงื่อนไขของข้อเสนอเท่านั้น
 1. สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้โดยแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องของท่านทุกครั้งที่จองรถเช่ากับพันธมิตร
 2. สงวนสิทธิ์สำหรับประเภทรถและอัตราที่สะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้ (กรุณาติดต่อบริษัทรถเช่าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)
 3. หากการเช่ารถดังกล่าวไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสปกติได้ ธุรกรรมนั้นจะไม่ถูกนับรวมในเงื่อนไขการให้คะแนนโบนัส
 4. คะแนนโบนัสที่สมาชิกจะได้รับ จะคำนวณจากการใช้บริการรถเช่าพันธมิตรที่สมาชิกมีการสะสมคะแนน และจะได้รับข้อเสนอคะแนนโบนัสที่เพียงรายการเดียวเท่านั้น ตัวอย่าง
  • หากภายในเดือนเกิด สมาชิก L  มีการสะสมคะแนนจากการเช่ารถ รวม 1 รายการ สมาชิกจะได้รับโบนัส 250 คะแนน   
  • หากภายในเดือนเกิด สมาชิก M มีการสะสมคะแนนจากการเช่ารถ รวม 5 รายการ สมาชิกจะได้รับโบนัส 250 คะแนน เช่นเดียวกัน
 5. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการสะสมคะแนนจากการใช้บริการรถเช่าพันธมิตรได้ ที่นี่   
 6. สงวนสิทธิ์การรับข้อเสนอคะแนนโบนัสสำหรับสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนตามเงื่อนไขของข้อเสนอเท่านั้น

ดูรายละเอียด
โบนัส 240 คะแนน สำหรับสมาชิกใหม่! เมื่อเดินทางเที่ยวบินแรกกับบางกอกแอร์เวย์ส

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด
เช็กอินด้วยตนเองวันนี้ สะดวก ประหยัดเวลา แถมได้โบนัสเพิ่ม!

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด
บินบูทีคให้พีคยิ่งกว่า สมัครบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS รับส่วนลด 10% บัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด
สุขสองเท่ากับคะแนนคูณสอง ที่เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน และ กระบี่

ดูรายละเอียด