ฉลองวันเกิดด้วยผิวกระจ่างใสกับของขวัญวันเกิดจากเซเวอร์ บิวตี้

เซเวอร์ บิวตี้ และฟลายเออร์โบนัส มอบของขวัญแด่สมาชิกฟลายเออร์โบนัส เป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ขนาดพกพาเดินทาง เมื่อมียอดใช้จ่ายค่าทรีตเมนต์หรือซื้อผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) ในเดือนเกิด ที่เซเวอร์ บิวตี้ สปา สุขุมวิท 39

ระยะโปรโมชั่น: วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

เซเวอร์ บิวตี้ สปา สุขุมวิท 39  (ซอยพร้อมศรี  1)
183 2 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร: 088-956-9955
Line OA: @savorbeauty.th
Instagram: www.instagram.com/savorbeauty.th/
Facebook: www.facebook.com/SavorBeautyThailand

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  1. ข้อเสนอนี้เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น
  2. จำกัดผลิตภัณฑ์สกินแคร์ขนาดพกพาเดินทาง 1 ชิ้น ต่อ 1 สมาชิก ที่มียอดใช้จ่ายค่าทรีตเมนต์หรือซื้อผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) ในเดือนเกิด
  3. สมาชิกฯ ต้องแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสและบัตรประจำตัวประชาชาหรือหนังสือเดินทางรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อระบุตัวตนของสมาชิก และวันเดือนปีเกิด
  4. ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ขนาดพกพาเดินทางที่มอบให้ในโปรโมชันมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนด้วยสินค้าอื่น ที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่า
  5. ข้อเสนอนี้ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือสินค้าอื่น ๆ ได้
  6. ระยะเวลาของเสนอนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น
  7. เซเวอร์ บิวตี้ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยุติโปรโมชันได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า