โบนัสพิเศษสำหรับนักวิ่ง! รับคะแนนสูงสุด 2 เท่า เพียงสมัครวิ่งงาน Bangkok Airways Boutique Series 2024

รับโบนัสกันถ้วนหน้า! ไม่สนว่าเป็น “ขาแรง” หรือ “สายชิล” วิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมรับคะแนนพิเศษถึง 2 ต่อ! เพียงสมัครร่วมงานวิ่งและลงทะเบียนรับสิทธิ์! ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2567

ต่อที่ 1:  สมาชิกฟลายเออร์โบนัส รับ 50 คะแนน* เมื่อสมัครร่วมวิ่งในงาน Bangkok Airways Boutique Series 2024 กรอกข้อมูลส่วนตัวและระบุหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสให้ถูกต้องเพื่อรับคะแนนสะสม
(ช่องสำหรับกรอกหมายเลขสมาชิกจะอยู่บริเวณด้านล่างสุดของหน้าสมัครร่วมกิจกรรม)

หากยังไม่เป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส สมัครฟรีได้เลย >> คลิกที่นี่
สมัครร่วมงานวิ่ง Bangkok Airways Boutique Series 2024
สนามต่าง ๆ ต่อได้เลย ด้านล่าง


ต่อที่ 2:  สมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่สมัครร่วมงานวิ่ง Bangkok Airways Boutique Series 2024 รับสิทธิ์คะแนน 2 เท่า* เมื่อเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สภายใน 30 ก.ย. 67
(ข้อเสนอคะแนนโบนัสต่อที่ 2 สำหรับสมาชิกฯ ที่มีรายชื่อเข้าร่วมในข้อเสนอคะแนนโบนัสต่อที่ 1 แล้วเท่านั้น และ จำกัดสิทธิ์รับคะแนนโบนัส 1 ครั้ง / 1 หมายเลขสมาชิก ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน)

ระยะเวลาลงทะเบียน: 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2567
ระยะเวลาเดินทาง: 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2567

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด (สำหรับข้อเสนอโบนัส 50 คะแนน)

 1. สงวนสิทธิ์ข้อเสนอโบนัส 50 คะแนน เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น
 2. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสจะต้องสมัครร่วมกิจกรรมงานวิ่ง Bangkok Airways Boutique Series 2024 ผ่านช่องทางและระยะเวลาที่กำหนด
 3. สมาชิกจะต้องระบุหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของตนเองให้ถูกต้องผ่านช่องทางและระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรับคะแนนสะสม ไม่สามารถนำหมายเลขสมาชิกของบุคคลอื่นมาใช้รับคะแนนสะสมได้
 4. ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครร่วมงานวิ่ง จะต้องสะกดถูกต้องตรงกับชื่อในบัญชีสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
 5. สงวนสิทธิ์การรับโบนัส 50 คะแนน 1 หมายเลขสมาชิก ต่อ 1 สนามวิ่งเท่านั้น
 6. คะแนนโบนัสจากข้อเสนอนี้จะปรากฎในบัญชีคะแนนของสมาชิกภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป (นับจากวันที่สิ้นสุดการสมัครร่วมงานวิ่งของแต่ละสนาม)
  • Samui Half Marathon 2024  - ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2567
  • Lanna Half Marathon 2024 - ปิดรับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม 2567
  • Sukhothai Half Marathon 2024 - ปิดรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2567
 7. สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนวันปิดรับสมัครในแต่ละสนามโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สมาชิกไม่สามารถทำรายการขอรับคะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้ย้อนหลังได้
 9. คะแนนโบนัสที่ได้รับจากข้อเสนอนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุดหากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติ
 12. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขและข้อกำหนด (สำหรับข้อเสนอคะแนน 2 เท่า) 

 1. สงวนสิทธิ์ข้อเสนอรับคะแนน 2 เท่า เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่มีรายชื่อเข้าร่วมอยู่ในข้อเสนอคะแนนโบนัสต่อที่ 1 แล้วเท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านลิงก์ (Link) ที่กำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ และเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2567
 3. สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมจากข้อเสนอนี้ โดยแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องของท่านทุกครั้งที่สำรองที่นั่ง หรือ ขณะเช็กอินกับเจ้าหน้าที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 4. ข้อเสนอนี้ "คะแนน 2 เท่า" หมายถึง หมายถึง คะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง 1 เท่า และคะแนนโบนัส 1 เท่า
 5. สมาชิกสามารถลงทะเบียนเที่ยวบินที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สได้เพียง 1 เที่ยวบินเท่านั้น
 6. กรณีที่สมาชิกมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ซ้ำ มากกว่า 1 รายการ ขอสงวนสิทธิ์คำนวณคะแนนโบนัสจากเที่ยวบินที่ลงทะเบียนรายการล่าสุด
 7. หากเที่ยวบินที่สมาชิกลงทะเบียนไว้ไม่สามารถสะสมคะแนนปกติได้ สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนโบนัสจากข้อเสนอนี้
 8. สงวนสิทธิ์การรับคะแนนโบนัสจากข้อเสนอนี้ เพียง 1 ครั้ง / 1 หมายเลขสมาชิก ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 9. ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินที่ทำการขายและบินโดยบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เท่านั้น
 10. บัตรโดยสารที่ระบุรหัสชั้นโดยสาร X, Z และ S อาทิ บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน ไม่สามารถใช้กับข้อเสนอนี้ได้
 11. คะแนนโบนัสจะปรากฎในบัญชีคะแนนของสมาชิกภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไปนับจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชัน
 12. สมาชิกไม่สามารถทำรายการขอรับคะแนนโบนัสจากข้อเสนอนี้ย้อนหลังได้
 13. คะแนนโบนัสที่ได้รับจากข้อเสนอนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุดหากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติ
 16. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส

ดูรายละเอียด
ฉลองวันเกิดปี 2024 แบบใหม่ แบบฉ่ำ! เก็บให้ครบทุกความคุ้ม รับโบนัสพิเศษสูงถึง 28,000 คะแนน เพียงสะสมคะแนนเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สและใช้บริการพันธมิตรภายในเดือนเกิด

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด
โบนัส 240 คะแนน สำหรับสมาชิกใหม่! เมื่อเดินทางเที่ยวบินแรกกับบางกอกแอร์เวย์ส

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด
สุขสองเท่ากับคะแนนคูณสอง ที่เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน และ กระบี่

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด
โอนคะแนน Thank You มาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสวันนี้ รับข้อเสนอสุดคุ้ม 2 ต่อ

ดูรายละเอียด