น้ำหนักสัมภาระ

หมดห่วงเรื่องน้ำหนักกระเป๋าเช็คอิน สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับเส้นทางบินในประเทศ เมื่อนำ

คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสมาแลกบัตรรางวัลเพื่อใช้จ่ายค่าน้ำหนักกระเป๋าล่วงหน้า โดยบัตรรางวัลนี้มีมูลค่าเริ่มต้นที่ 4,250 คะแนนสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติม 5 กิโลกรัม

หลังจากนั้นนำบัตรรางวัลส่วนลดน้ำหนักกระเป๋า มาแสดงที่สำนักงานขายภายในประเทศหรือแจ้งเลขที่บัตรรางวัลกับพนักงานของบางกอกแอร์เวย์สเมื่อติดต่อศูนย์สำรองที่นั่ง1771 อย่างน้อย 4 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
น้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม คะแนนฟลายเออร์โบนัสที่ใช้แลก
+5 กิโลกรัม 4,250
+10 กิโลกรัม 7,000
+15 กิโลกรัม 10,000
+20 กิโลกรัม 13,000
+25 กิโลกรัม 16,000
+30 กิโลกรัม 19,000
+35 กิโลกรัม 22,000
+40 กิโลกรัม 25,000
วิธีรับสิทธิบัตรรางวัลส่วนลดน้ำหนักกระเป๋าผ่านช่องทางติดต่อดังต่อไปนี้
 1. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสจะต้องแสดงบัตรรางวัลหรือแจ้งหมายเลขบัตรรางวัลเมื่อมาติดต่อชำระค่าน้ำหนักกระเป๋าล่วงหน้าที่สำนักงานขายในประเทศของบางกอกแอร์เวย์สหรือผ่านศูนย์สำรองที่นั่ง 1771
 2. เพื่อรับสิทธิส่วนลดสมาชิกจะต้องติดต่อชำระค่าน้ำหนักกระเป๋าล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง


สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

โทร. 1771 (กด 2) หรือ +66 2 270 6699 (กด2)
ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น.
อีเมล: [email protected]
หรือติดต่อสำนักงานขายภายในประเทศของบางกอกแอร์เวย์ส


เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • บัตรรางวัลฉบับนี้มีอายุ 30 วัน นับจากวันออกบัตรรางวัลหากบัตรรางวัลไม่ถูกใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือเป็นโมฆะ
 • บัตรรางวัลนี้ใช้แทนเงินสดสำหรับใช้จ่ายค่าน้ำหนักกระเป๋าล่วงหน้าของบางกอกแอร์เวย์สในทุกเส้นทางภายในประเทศไทยของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 • ติดต่อชำระค่าน้ำหนักกระเป๋าล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรรางวัลหรือระบุรหัสบนบัตรรางวัลส่วนลดเมื่อมาติดต่อออกบัตรโดยสารที่สำนักงานขายในประเทศของบางกอกแอร์เวย์สหรือศูนย์สำรองที่นั่ง 1771
 • รหัสบัตรรางวัลส่วนลด 1 หมายเลขต่อบัตรโดยสาร 1 ใบ
 • บัตรรางวัลนี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
 • มูลค่าส่วนต่างของบัตรรางวัลส่วนลดน้ำหนักกระเป๋าที่เหลือหรือไม่ได้ใช้ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดได้
 • สมาชิกไม่สามารถยกเลิกบัตรรางวัลเพื่อรับคะแนนสะสมกลับคืนเข้าสู่บัญชี
 • สมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนบัตรรางวัลฉบับนี้เป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นอย่างใดได้ในทุกกรณี
 • บริษัท การบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ไม่อนุญาตให้มีการซื้อ– ขายบัตรรางวัลในทุกกรณีและสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบผลจากการกระทำธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
 • สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคูปองส่วนลดชดเชยความเสียหายกรณีรหัสส่วนลดถูกนำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ฟลายเออร์โบนัสกำหนด
 • ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นสิ้นสุด