กรุงเทพลิมูซีน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ณ จุดหมายปลายทางจังหวัดตราด สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส โดยสมาชิกสามารถเลือกใช้บริการ รถรับ-ส่ง สนามบินตราด ที่ให้บริการโดยพันธมิตรรถรับ-ส่ง ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกประเภทรถสำหรับทริปการเดินทางและมั่นใจไปกับการบริการคุณภาพและความปลอดภัยจาก 'กรุงเทพลิมูซีน' ผู้ให้บริการรถรับ-ส่ง และ รถเช่าระดับต้นของจังหวัดตราด

อัตราแลกรางวัลบริการรถรับส่งสนามบินนานาชาติตราด
เส้นทาง ประเภทรถ จำนวนสัมภาระ คะแนนที่ใช้แลก

บริการรถรับ-ส่ง จากสนามบินตราดปลายทางเกาะช้าง
(หาดทรายขาว, หาดไข่มุก, หาดคลองพร้าว, หาดไก่แบ้, หาดท่าน้ำ, หาดใบลาน, หาดบางเบ้า และ หาดคลองกลอย) รวมค่าบัตรโดยสารเรือเฟอรรี่

Shuttle Van

Toyota Commuter
(ผู้โดยสาร 1 คน)

กระเป๋าถือ 1 ใบ +
กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ
3,000

บริการรถรับ-ส่ง จากสนามบินตราดปลายทางในเมืองตราด
(ในเมือง, ท่าเรือแหลมงอบ/เกาะหมาก, ท่าเรือแหลมศอก/เกาะกูด)

Shuttle Van

Toyota Commuter
(ผู้โดยสาร 1 คน)

กระเป๋าถือ 1 ใบ +
กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ

3,000
เส้นทาง ประเภทรถ จำนวนสัมภาระ คะแนนที่ใช้แลก

ลิมูซีนจากสนามบินตราดปลายทางในเกาะช้าง
(หาดทรายขาว, หาดไข่มุก, หาดคลองพร้าว, หาดไก่แบ้, หาดท่าน้ำ, หาดใบลาน, หาดบางเบ้า และ หาดคลองกลอย/สลักเพชร) รวมค่าบัตรโดยสารเรือเฟอรรี่

Private Car (Sedans)

Toyota Altis
(ผู้โดยสาร 2 คน)

กระเป๋าถือ 2 ใบ +
กระเป๋าเดินทาง 2 ใบ
8,500

Private Van

Toyota Commuter
(ผู้โดยสาร 9 คน)

กระเป๋าถือ 10 ใบ +
กระเป๋าเดินทาง 10 ใบ

10,500
เส้นทาง ประเภทรถ จำนวนสัมภาระ คะแนนที่ใช้แลก

ลิมูซีนจากสนามบินตราดปลายทางในจังหวัดตราด
(ในเมือง, ท่าเรือแหลมงอบ/เกาะหมาก, ท่าเรือแหลมศอก/เกาะกูด และ คลองใหญ่)

Private Car (Sedans)

Toyota Altis
(ผู้โดยสาร 2 คน)

กระเป๋าถือ 2 ใบ +
กระเป๋าเดินทาง 2 ใบ
11,000

Private Van

Toyota Commuter
(ผู้โดยสาร 9 คน)

กระเป๋าถือ 10 ใบ +
กระเป๋าเดินทาง 10 ใบ

13,500

สนามบินตราด (TDX)
เคาน์เตอร์บริษัทกรุงเทพลิมูซีน – ด้านนอกโถงผู้โดยสารขาเข้า (ฝั่งซ้ายมือ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเดี่ยวกับกรุงเทพลิมูซีนได้ที่ www.kohchangaccom.com

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. กรุณาแจ้งขอใช้สิทธิ์บัตรรางวัล (แบบอีเลคทรอนีกส์) รถรับ-ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน กับศูนย์สำรองรถตามรายละเอียดดังนี้
  - โทร: +663 951 6005, +663 951 6007, +663 951 6020 (8.30-17.00 น.), +668 6563 8889, +668 2222 5296 (8.30-20.00 น.)
  - Line@ - @ktltrat
  - Email: info@kohchangaccom.com
 2. สมาชิกสามารถใช้บัตรรางวัล(แบบอีเลคทรอนีกส์)นี้ ตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนรถและข้อบังคับที่ถูกกำหนดไว้โดยพันธมิตรรถรับ-ส่ง
 3. บัตรรางวัล(แบบอีเลคทรอนีกส์) นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองอื่น ๆ การสำรองรถผ่านอินเทอร์เน็ต หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้ และไม่สามารถสะสมคะแนนกับโปรแกรมสมาชิกอื่น ๆ ได้
 4. บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และในกรณีที่บัตรรางวัลถูกทำลาย หรือสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 5. สมาชิกต้องแสดงบัตรรางวัลแบบอีเลคทรอนีกส์ และ/หรือ หลักฐานการแสดงตนในวันเดินทาง
 6. ในกรณีการยกเลิกการสำรองรถ สมาชิกต้องแจ้งยกเลิกกับทางพันธมิตรรถให้บริการล่วงหน้า มิฉะนั้นจะถือว่าสมาชิกได้รับบริการจากพันธมิตรรถให้บริการเป็นที่เรียบร้อย
  - อย่างน้อย 2 วันสำหรับ รถรับ-ส่งบริการ
  - และอย่างน้อย 14 วันสำหรับรถส่วนตัว
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ข้อกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของพันธมิตรรถให้บริการ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น