กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครืออวานี

อวานี คาลูทารา รีสอร์ท

คาลูทารา, ประเทศศรีลังกา

อวานี เซปัง โกลด์โคสต์ รีสอร์ท

เซอลาโงร์ดารุลเอะฮ์ซัน, ประเทศมาเลเซีย