ฉลองกันที่บ้านกับสมาชิกผู้โชคดีจากแคมเปญ "2020 Top Redeemers' Summer Retreat"

ฟลายเออร์โบนัสขอร่วมฉลองที่บ้านกับกับสมาชิกผู้โชคดีจากแคมเปญ "2020 Top Credit Cards’ Redeemers” ที่แลกคะแนนจากบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุด 20 ท่าน ผ่านช่องทางธนาคารที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 สมาชิกจะได้รับบัตรรางวัลห้องพักจากเครือชาเทรียมรวมทั้งหมด 20 รางวัล โดยสมาชิกสามารถเดินทางไปพักผ่อนหลังผ่านพ้นช่วงอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2563

สำหรับสมาชิกที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ฟลายเออร์โบนัสผ่านทางอีเมลเพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับรางวัลต่อไป
  หมายเลขสมาชิก
1 11115123
2 10973815
3 25013914
4 19648860
5 11227031
6 13959175
7 14058936
8 11231780
9 19032193
10 23374422
  หมายเลขสมาชิก
11 10962033
12 11234171
13 23520545
14 12809101
15 25019724
16 21256406
17 24738556
18 12240351
19 24171276
20 10469141

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีสถานะเป็นสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสในช่วงระยะเวลาของกิจกรรม คือระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563
 • สมาชิกฯ ต้องทำการแลกคะแนนบัตรเครดิตเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ตามช่องทางและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • เมื่อสมาชิกฯ ได้แลกคะแนนบัตรเครดิตไปเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแล้ว สมาชิกฯ จะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสกลับไปเป็นคะแนนบัตรเครดิตได้อีก
 • การแลกคะแนนสะสมตามกิจกรรมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 • สมาชิกฯ ที่ทำการแลกคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดเป็นลำดับที่ 1-4 จะได้รับบัตรรางวัลห้องพัก Grand Room River View ที่ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ จำนวน 1 คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน (4 รางวัล)
 • สมาชิกฯ ที่ทำการแลกคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดเป็นลำดับที่ 5-8 จะได้รับบัตรรางวัลห้องพัก Studio Deluxe Suite ที่ โรงแรมเอ็มโพเรียมสวีทบาย ชาเทรียม จำนวน 1 คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน (4 รางวัล)
 • สมาชิกฯ ที่ทำการแลกคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดเป็นลำดับที่ 9-12 จะได้รับบัตรรางวัลห้องพัก Deluxe Room ที่ โรงแรมชาเทรียมรอยัลเลค ย่างกุ้ง จำนวน 1 คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน (4 รางวัล)
 • สมาชิกฯ ที่ทำการแลกคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดเป็นลำดับที่ 13-16 จะได้รับบัตรรางวัลห้องพัก Deluxe One Bedroom Suite ที่ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร จำนวน 1 คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน (4 รางวัล)
 • สมาชิกฯ ที่ทำการแลกคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดเป็นลำดับที่ 17-20 จะได้รับบัตรรางวัลห้องพัก Studio Standard Room ที่ โรงแรมมายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 จำนวน 1 คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน (4 รางวัล)
 • สมาชิกฯ ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขของรายการจะสามารถเข้าพักที่โรงแรมได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
 • สมาชิกฯ ต้องติดต่อโรงแรมเพื่อสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทางโทรศัพท์ที่ระบุอยู่ด้านหลังบัตรรางวัล พร้อมแจ้งรหัสที่ระบุอยู่ด้านหน้าของบัตรรางวัล
 • สมาชิกฯ ต้องแสดงบัตรรางวัล และ/หรือ เอกสารแสดงตัวอื่นๆเมื่อเช็คอินเข้าพัก
 • บัตรรางวัลใช้สำหรับห้องพักและอาหารเช้าตามที่ระบุบนบัตรรางวัล ผู้เข้าพักต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเข้าพัก
 • บัตรรางวัลได้กำหนดประเภทห้องพักและจำนวนคืนที่เข้าพักไว้แล้ว และไม่สามารถใช้เพื่อแลกห้องพักประเภทอื่น ๆ ได้ หรือ เพื่อแลกจำนวนคืนที่พักนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้แล้วบนบัตรรางวัล
 • การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่าง และไม่สามารถใช้ได้ในช่วงที่งดสำรองห้องพัก โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่านต่อห้อง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีผู้เข้าพักเกินกว่าที่กำหนด
 • นโยบายเกี่ยวกับการเข้าพักสำหรับเด็กอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนจองห้องพัก
 • ในกรณีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก สมาชิกต้องแจ้งต่อโรงแรมล่วงหน้า ตามเงื่อนไขการยกเลิกการเข้าพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งอาจแตกต่างกันไป หากไม่แสดงตนเข้าพัก (No Show) หรือยกเลิกการเข้าพักโดยไม่ได้แจ้ง สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 • การเข้าพักโดยใช้บัตรรางวัลไม่สามารถสะสมคะแนนจากฟลายเออร์โบนัส
 • โรงแรมสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรรางวัลที่ไม่ถูกต้อง หรือบัตรรางวัลที่ไม่ใช่บัตรรางวัลเดียวกับที่แจ้งไว้กับทางโรงแรมระหว่างสำรองห้องพัก
 • ธนาคาร โรงแรมและสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ  ข้อกำหนด / เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกฯ ต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของรางวัล และตกลงยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการก่อนตอบรับรางวัล
 • บริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกฯ ที่ได้รับรางวัลทราบผลทางอีเมลแอดเดรสที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบสมาชิกฟลายเออร์โบนัสภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 เพื่อยืนยันการรับรางวัลและการชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในกรณีที่บริษัทฯ ได้พยายามและยังคงไม่สามารถติดต่อสมาชิกฯ ผู้โชคดี หรือไม่ได้รับการติดต่อการตอบรับใดๆ จากสมาชิกฯ ผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลดังกล่าวให้กับสมาชิกฯ ผู้โชคดีในลำดับสำรอง คือสมาชิกฯ ที่แลกคะแนนบัตรเครดิตเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสูงสุดเป็นอันดับที่ 21-30 ทั้งนี้หากไม่สามารถติดต่อสมาชิกฯ ผู้โชคดีทั้งสองลำดับดังกล่าวได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจกรางวัลนั้น
 • สิทธิ์ในการรับรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • รางวัลที่ได้รับไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัล ไม่สามารถเปลี่ยน, แลก, ทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 • สมาชิกฯ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของ 1. มูลค่า 5,000 บาทคือ 250 บาทสำหรับบัตรรางวัลห้องพัก Grand Room River View ที่ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ และบัตรรางวัลห้องพัก Studio Deluxe Suite ที่ โรงแรมเอ็มโพเรียมสวีทบาย ชาเทรียม 2. มูลค่า 4,480 บาทคือ 224 บาทสำหรับบัตรรางวัลห้องพัก Deluxe Room ที่ โรงแรมชาเทรียมรอยัลเลค ย่างกุ้ง และ 3. มูลค่า 3,500 บาทคือ 175 บาทสำหรับบัตรรางวัลห้องพัก Deluxe One Bedroom Suite ที่ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร และบัตรรางวัลห้องพัก Studio Standard Room ที่ โรงแรมมายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันหลังจากวันประกาศผลรางวัล (วันและเวลาที่กำหนดจะระบุในจดหมายแจ้งรางวัล) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรอง ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์งดแจกรางวัลดังกล่าว
 • สมาชิกฯ ผู้โชคดีต้องนำหลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงหลักฐานการแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทางตัวจริง หรือเอกสารที่ออกโดยทางราชการเท่านั้น และเอกสารคัดสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และจดหมายยืนยันผู้โชคดี ที่ทางบริษัทฯ ออกให้สำหรับการรับรางวัลมาแสดงเพื่อรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • บริษัทฯ จะไม่รับภาระ และ/หรือ รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการมารับของรางวัลของผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
 • หากพบว่าสมาชิกฯ ผู้โชคดีขาดคุณสมบัติในภายหลัง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัล และมอบรางวัลนั้นให้แก่สมาชิกฯ ผู้โชคดีลำดับสำรองท่านต่อไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปฎิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม ตลอดจนเพิกถอนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหากตรวจพบการทุจริตต่างๆ และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องของผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
 • ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดโดยปราศจากข้อโต้แย้งและไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ
 • เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุมาข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส