สมาชิกใหม่รับคะแนน 2 เท่า! เมื่อเดินทางเที่ยวบินแรกกับบางกอกแอร์เวย์ส

พิเศษสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม 2565  นอกจากท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากการเดินทางและรับสิทธิประโยชน์มากมายจากสายการบินฯ รวมถึงธุรกิจพันธมิตรแล้ว  ท่านยังจะได้รับคะแนนถึง 2 เท่า* เพียงเดินทางเที่ยวบินแรกกับบางกอกแอร์เวย์ส 

ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้เดินทางในเที่ยวบินแรก กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 หากท่านเดินทางเที่ยวบินแรก* เรียบร้อยแล้วโดยที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 3

ขั้นตอนที่ 1 กดลงทะเบียน "รับสิทธิ์! คะแนนพิเศษจากเที่ยวบินแรก"  ที่ปุ่มด้านล่าง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อลงทะเบียนร่วมโปรโมชัน
(หากท่านยังไม่เป็นสมาชิก สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกที่นี่)

ขั้นตอนที่ 2 เพื่อไม่ให้พลาดทุกคะแนนสะสม อย่าลืม! แจ้งหมายเลขสมาชิกของท่านก่อนการเดินทาง ขณะสำรองที่นั่ง หรือที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

ขั้นตอนที่ 3  หากท่านต้องการสะสมคะแนนย้อนหลัง* จากเที่ยวบินแรกที่ได้เดินทางไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก หรือคะแนนจากการเดินทางไม่ปรากฏในบัญชีสมาชิก กรุณา คลิกที่นี่
(สมาชิกสามารถสะสมคะแนนย้อนหลังได้ ภายใน 180 วันนับจากวันเดินทาง และต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดของข้อเสนอนี้)

สมัครสมาชิก : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลาเดินทาง : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลาลงทะเบียน : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ข้อเสนอพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระหว่าง วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้นและเป็นผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีสมาชิกฟลายเออร์โบนัสมาก่อน
 • ข้อเสนอพิเศษนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกใหม่ที่เดินทางเที่ยวบินแรกกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สระหว่าง วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
 • สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการร่วมข้อเสนอดังกล่าวโดยการ ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านลิงก์ (Link) ที่กำหนด ให้เสร็จสมบูรณ์ ระหว่าง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
 • สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมจากการเดินทางโดย แจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสหรือแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่านที่ถูกต้องทุกครั้งที่สำรองที่นั่งหรือขณะเช็คอินกับเจ้าหน้าที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 • สงวนสิทธิ์การรับคะแนนพิเศษจากข้อเสนอนี้ เพียง 1 ครั้ง / 1 ท่าน / 1 หมายเลขสมาชิก ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 • ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินที่ทำการขายและบินโดยบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เท่านั้น
 • คะแนนพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ จะคำนวณจากคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ตัวอย่าง 
  - สมาชิกเดินทางเส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ | รหัสชั้นโดยสาร Y จะได้รับคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง 500 คะแนน  และ คะแนนพิเศษจากข้อเสนอนี้ 500 คะแนน  รวมเป็น 1,000  คะแนน
  - สมาชิกเดินทางเส้นทาง ภูเก็ต - กรุงเทพฯ | รหัสชั้นโดยสาร P จะได้รับคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง 50 คะแนน  และ คะแนนพิเศษจากข้อเสนอนี้ 50 คะแนน  รวมเป็น 100 คะแนน
 • คะแนนพิเศษที่สมาชิกจะได้รับจะคำนวณจากรหัสชั้นโดยสารในเที่ยวบินแรกที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สที่ปรากฏในบัญชีสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
 • ฟลายเออร์โบนัสจะคำนวณคะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 เที่ยวบินที่มีการขอสะสมคะแนนย้อนหลังจากวันดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณ
 • สมาชิกไม่สามารถทำรายการขอรับคะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้ย้อนหลังได้
 • ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เท่านั้น  บัตรโดยสารที่ระบุรหัสชั้นโดยสาร X, Z และ S อาทิ บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน  ไม่สามารถใช้กับข้อเสนอนี้ได้
 • คะแนนสะสมพิเศษจากข้อเสนอนี้ จะปรากฎในบัญชีคะแนนของสมาชิก ภายใน 30 วันทำการหลังจากสิ้นสุดโปรโมชันแล้ว
 • ในกรณีที่มีข้อเสนอการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสพิเศษรายการอื่น สมาชิกฟลายเออร์โบนัสจะได้รับข้อเสนอคะแนนที่สูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีการระบุไว้ในข้อกำหนดที่ประกาศโดยฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น
 • คะแนนสะสมพิเศษที่ได้จากกิจกรรมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุดหากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส