15% คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสำหรับแลกรางวัลบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส
สิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองใช้คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสน้อยลงจากอัตราแลกรางวัลปกติ สำหรับบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS ทุกประเภท
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ส่วนลดคะแนน 15% แลกรางวัลบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส
 1. สมาชิกต้องแลกรางวัลบัตรโดยสารผ่าน https://flyerbonus.bangkokair.com/member/my-flyerbonus/redeem/  เท่านั้น เลือก “แลกรางวัลกับบางกอกแอร์เวย์ส” และคลิกเมนู “KTC-BANGKOK AIRWAYS Award” เพื่อรับส่วนลดคะแนนแลกบัตรโดยสาร 15%
 2. สมาชิกที่แลกรางวัลบัตรโดยสารตามข้อเสนอนี้ จะต้องเป็นสมาชิกบัตรฟลายเออร์โบนัส ที่คงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ ก่อนวันทำรายการและจะต้องเป็นผู้เดินทางในบัตรโดยสารรางวัลนั้นๆด้วย
 3. ส่วนลดนี้ใช้สำหรับบัตรโดยสารรางวัล เที่ยวเดียว หรือ ไป – กลับ ในรหัสชั้นโดยสารแบบชั้นประหยัด (X) และชั้นธุรกิจ (Z) เท่านั้น
 4. ส่วนลดนี้สำหรับคะแนนที่ใช้ในการแลกบัตรโดยสารรางวัลเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในการออกบัตรโดยสารรางวัล
 5. บัตรโดยสารรางวัลมีอายุ 1 ปี และไม่ใช่บัตรโดยสารประเภทไม่ระบุวันเดินทาง สมาชิกจะต้องระบุวัน เวลา และเส้นทางทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลการเดินทาง
 6. สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารรางวัลด้วยบัตร KTC-BANGKOK AIRWAYS เท่านั้น
 7. ส่วนลดนี้ใช้แลกบัตรโดยสารรางวัลบนเที่ยวบินที่ขาย (marketed) และทำการบินให้บริการ (operated) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ตามเส้นทางที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัส
 8. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 9. ส่วนลดนี้ขึ้นอยู่กับที่ว่างในขณะสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น
 10. เมื่อทำรายการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารแล้ว สมาชิกไม่สามารถยกเลิกการแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร และไม่สามารถขอคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัสกลับเข้าบัญชีสะสมได้
 11. หากสมาชิกทำการออกบัตรโดยสารรางวัล แล้วไม่สามารถเดินทางได้ในเที่ยวบิน วัน และเวลา ที่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไม่สามารถแสดงตนก่อนเวลาการปิดเคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินดังกล่าว จะถือว่ารางวัลบัตรโดยสารนั้นได้ถูกใช้โดยสมบูรณ์แล้ว อีกทั้งการจองที่นั่งในขากลับที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารรางวัลนั้นจะถูกยกเลิกไปด้วย ทั้งนี้สมาชิกไม่สามารถขอรับคะแนนสะสม รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆคืนได้
 12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 13. สมาชิกสามารถใช้บัตรโดยสารรางวัลตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนที่นั่ง สายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราแลกคะแนนรางวัลบัตรโดยสาร ยกเลิกรางวัลบางรายการ รวมถึงเพิ่มเงื่อนไข ในการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
10% สำหรับการซื้ออัพเกรดห้องรับรอง BLUE RIBBON CLUB
(เมื่อซื้อที่เคาน์เตอร์หน้าห้องรับรอง Blue Ribbon Club ในวันเดินทาง ไม่จำกัดสิทธิ์สำหรับผู้ติดตามที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส)*
เฉพาะห้องรับรอง Blue Ribbon Club ที่
 • สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • สนามบินสมุย
 • สนามบินเชียงใหม่
น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 10 กิโลกรัม
(น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม)*
รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด X4*
เมื่อใช้จ่ายที่บางกอกแอร์เวย์ส หรือซื้อบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์สที่ KTC World Travel Service
(*เฉพาะบัตร KTC X - BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE และ KTC X - BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD)


ส่วนลด 15% คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสำหรับแลกรางวัลบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส
(เมื่อสำรองบัตรโดยสารผ่าน flyerbonus.bangkokair.com เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร X และ Z)

ฟรี สิทธิ์การใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club จำนวน 4 ครั้ง
(สำหรับใช้ในวันเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่เคาน์เตอร์ Blue Ribbon Club: ภายในประเทศ 2 ครั้ง ระหว่างประเทศ 2 ครั้ง)

ส่วนลด 10% สำหรับการซื้ออัพเกรดห้องรับรอง BLUE RIBBON CLUB
*(เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS เหลือเพียง 855 บาทจากราคาปกติ 950 บาท ที่เคาน์เตอร์หน้าห้องรับรอง Blue Ribbon Club ในวันเดินทาง ไม่จำกัดสิทธิ์สำหรับผู้ติดตามที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส)

สามารถใช้บริการห้องรับรอง Blue Ribbon Club เฉพาะที่
 • สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • สนามบินสมุย
 • สนามบินเชียงใหม่
 • สนามบินเชียงราย

รับเพิ่ม! คะแนน KTC FOREVER สูงสุด 4 เท่า

 • รับคะแนน KTC FOREVER X3
  เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 300,000 บาท ในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง และ/หรือท่องเที่ยว ในประเทศไทย และการใช้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
  ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

 • รับเพิ่มคะแนน KTC FOREVER X1
  เมื่อใช้จ่ายที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือซื้อบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ KTC World Travel Service
  ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

ฟรี ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทาง
1 ครั้ง ต่อ 1 รหัสการจองบัตรโดยสาร*
*ยกเว้นเที่ยวบินรหัสชั้นโดยสาร R, P, A, O, X, S และ Z

พิเศษ สิทธิ์การเข้าใช้บริการ เช็คอินที่เคาน์เตอร์ Blue Ribbon

พิเศษ สิทธิ์การติด Prority Tag กระเป๋าเดินทาง

พิเศษ First Priority สำหรับ Waiting list
เมื่อการสำรองที่นั่งอยู่ในรายชื่อ "รอการยืนยันที่นั่ง"

ฟรี น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 10 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม

ลด 10% สำหรับการซื้อสินค้า In - Flight Shopping
(เฉพาะรหัสสินค้า IFxxx ที่ทำการชำระเงินที่สำนักงานใหญ่
บางกอกแอรเวย์ส เท่านั้น )

ลด 5% สำหรับการจองแพ็คเกจทัวร์ที่ Bangkok Travel Club (BTC)

ส่วนลด 15% คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสำหรับแลกรางวัลบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส
(เมื่อสำรองบัตรโดยสารผ่าน flyerbonus.bangkokair.com เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร X และ Z)

ส่วนลด 10% สำหรับการซื้ออัพเกรดห้องรับรอง BLUE RIBBON CLUB
*(เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS เหลือเพียง 855 บาทจากราคาปกติ 950 บาท ที่เคาน์เตอร์หน้าห้องรับรอง Blue Ribbon Club ในวันเดินทาง ไม่จำกัดสิทธิ์สำหรับผู้ติดตามที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส)

สามารถใช้บริการห้องรับรอง Blue Ribbon Club เฉพาะที่
 • สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • สนามบินสมุย
 • สนามบินเชียงใหม่
 • สนามบินเชียงราย

รับเพิ่ม! คะแนน KTC FOREVER สูงสุด 3 เท่า

 • รับคะแนน KTC FOREVER X2
  เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ หรือที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือซื้อบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ KTC World Travel Service
  ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

 • รับเพิ่มคะแนน KTC FOREVER X1
  เมื่อใช้จ่ายที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
  ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

ฟรี น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 10 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม

ลด 10% สำหรับการซื้อสินค้า In - Flight Shopping
(เฉพาะรหัสสินค้า IFxxx ที่ทำการชำระเงินที่สำนักงานใหญ่ บางกอกแอรเวย์ส เท่านั้น )

ลด 5% สำหรับการจองแพ็จเกจทัวร์ ที่ Bangkok Travel Club (BTC)

ส่วนลด 15% คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสสำหรับแลกรางวัลบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส
(เมื่อสำรองบัตรโดยสารผ่าน flyerbonus.bangkokair.com เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร X และ Z)

ส่วนลด 10% สำหรับการซื้ออัพเกรดห้องรับรอง BLUE RIBBON CLUB
*(เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS เหลือเพียง 855 บาทจากราคาปกติ 950 บาท ที่เคาน์เตอร์หน้าห้องรับรอง Blue Ribbon Club ในวันเดินทาง ไม่จำกัดสิทธิ์สำหรับผู้ติดตามที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส)

สามารถใช้บริการห้องรับรอง Blue Ribbon Club เฉพาะที่
 • สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • สนามบินสมุย
 • สนามบินเชียงใหม่
 • สนามบินเชียงราย

รับเพิ่ม! คะแนน KTC FOREVER สูงสุด 1.5 เท่า

 • รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด X1.5
  เมื่อใช้จ่ายที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือซื้อบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ KTC World Travel Service

ฟรี น้ำหนักกระเป๋า เดินทาง 10 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม

ส่วนลด 10% สำหรับการซื้อสินค้า In - Flight Shopping
(เฉพาะรหัสสินค้า IFxxx ที่ทำการชำระเงินที่สำนักงานใหญ่ บางกอกแอรเวย์ส เท่านั้น )

ส่วนลด 5% สำหรับการจองแพ็จเกจทัวร์ ที่ Bangkok Travel Club (BTC)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร KTC - BANGKOK AIRWAYS ติดต่อ KTC Phone : 02 123 5000

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Blue Ribbon Club Lounge
(เฉพาะบัตร KTC X – BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE และ KTC X – BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD)
 1. สิทธิ์ในการใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge จำนวน 4 ครั้ง เพื่อใช้เดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางภายในประเทศ 2 ครั้ง และระหว่างประเทศ 2 ครั้ง
 2. สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะส่ง e-Voucher สำหรับการเข้าใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge ให้กับสมาชิกบัตรฯ โดยจะถูกนำเข้าบัญชีรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสของท่าน ภายใน 21 วัน และ e-Voucher จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ
 3. สงวนสิทธิ์การใช้ e-Voucher 1 รหัส ต่อ สมาชิกบัตรฯ 1 ท่าน ต่อการใช้ 1 ครั้ง เท่านั้น
 4. สมาชิกบัตรฯ จะต้องแสดงบัตรรางวัลฯ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) ของตน เป็นเที่ยวบินขาออกของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS แก่พนักงานต้อนรับห้องรับรอง BRC เพื่อเข้าใช้บริการ
 5. บัตรฯ e-Voucher  นี้สำหรับใช้บริการห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในสนามบิน (Participating Lounges) ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ https://flyerbonus.bangkokair.com
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ส่วนลด 10% สำหรับซื้ออัพเกรดห้องรับรองฯ (Blue Ribbon Club Lounge)
 1. สมาชิกต้องเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและซื้ออัพเกรดห้องรับรองฯ ที่เคาน์เตอร์หน้าห้อง Blue Ribbon Club Lounge ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินสมุย, สนามบินเชียงใหม่และสนามบินเชียงราย เท่านั้น
 2. ผู้ติดตามสมาชิกที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สสามารถรับส่วนลด 10% เพื่อซื้ออัพเกรดห้องรับรองฯ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ติดตาม
 3. สมาชิกจะต้องแสดงบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS พร้อมบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) ของตนและผู้ติดตาม เป็นเที่ยวบินขาออกของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แก่พนักงานต้อนรับห้องรับรอง BRC เพื่อรับส่วนลด
 4. สมาชิกอาจไม่สามารถใช้ส่วนลด เพื่อซื้ออัพเกรดห้องรับรองฯ ในกรณีที่ห้องรับรองดังกล่าวเต็ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดสรรจำนวนที่นั่งว่างในห้องรับรองฯ ณ ขณะนั้น