ฟลายเออร์โบนัสประกาศความร่วมมือกับ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

1 สิงหาคม 2566 - รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกับพันธมิตรใหม่ ‘บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก’ มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกฟลายเออร์โบนัส สามารถนำคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแลกเป็นรางวัลไลฟ์สไตล์เพื่อเข้ารับบริการด้านสุขภาพและความงาม เริ่มต้นที่ 14,000 คะแนน

‘บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก’ เป็นโครงการที่จะช่วยตอบสนองวิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่ โดยเป็นการให้บริการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นการดูแลป้องกัน และเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยการรวบรวมแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญจากทั่วโลก และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาให้เป็น “คลินิกสุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ” ในเอเชีย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมแพทย์ที่มีชื่อเสียงและความชำนาญเข้ามาร่วมในการดูแลสุขภาพ เป็นบริการสุขภาพแนวใหม่ โดยมุ่งดูแลให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงในการเกิดโรค และสนับสนุนให้มีการดูแลสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย เพื่อช่วยให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกรางวัลไลฟ์สไตล์ ได้ที่ https://flyerbonus.bangkokair.com หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกฟลายเออร์โบนัส โทร. 1771 กด 2 (ภายในประเทศ) หรือ +66 (0) 2 270 6699 กด 2 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.