Royal Life App Fast

Royal Life App Fast

Royal Life App Fast โปรตีนจากพืชคุณภาพสูงพร้อมสารอาหารที่มีประโยชน์ สกัดจากพืช 4 ชนิด สูตรพิเศษ วิจัยโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ มีส่วนประกอบของกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ พรีไบโอติก เบต้ากลูแคน แคลเซียม และวิตามินรวม 13 ชนิด

- โปรตีนสูง: โปรตีนพืชสมบูรณ์ 8 กรัม ปราศจากน้ำตาล ย่อยง่าย และดูดซึมได้ดี ควบคุมแคลอรี่ ควบคุมไขมัน
- ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อ: เสริมสร้างการทำงานของร่างกายกล้ามเนื้อสมบูรณ์
- เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน: จากส่วนประกอบเบต้ากลูแคน และพรีไบโอติก
- มีวิตามินสูงและเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จำเป็น ได้แก่ วิตามินเอ บี1 บี2 แคลเซียม

วิธีรับประทาน : วันละ 1 ซอง ละลายน้ำหรือน้ำเย็นขนาด 150 มิลลิลิตร คนให้ละลาย

รายการสินค้า คะแนน / 1 ชิ้น
Royal Life App Fast ขนาดบรรจุ 10 ซอง 7,500

ขั้นตอนสั่งสินค้า

 • แลกบัตรรางวัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) คลิกที่นี่เพื่อศึกษาขั้นตอนการแลกบัตรรางวัลรางวัล  
 • แจ้งรหัสบัตรรางวัล (voucher code) ไปทาง e-mail: [email protected] เพื่อสั่งสินค้า โดยแจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง (สงวนสิทธิ์ในการจัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น) 
พีพีช้อป
เลขที่ 9/25 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 065-5124499
อีเมล: [email protected]
เฟซบุ๊กแฟนเพจ: PPHealthShopOfficial
Line OA: @pphealthshop

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. การสั่งสินค้า
  1. เมื่อสมาชิกแลกคะแนนแล้ว และประสงค์จะสั่งสินค้า จะต้องส่งบัตรรางวัลให้กับพีพีช้อปผ่านทางอีเมลล์ [email protected] เมื่อพีพีช้อปได้รับคำสั่งสินค้า จะแจ้งยืนยันและกำหนดการจัดส่งสินค้าให้แก่สมาชิกทราบภายในระยะเวลา 5 วันทำการ
  2. สมาชิกยอมรับและเข้าใจว่าการสั่งสินค้านั้นเป็นการซื้อขายขาด ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายซึ่งเกิดจากการขนส่งของทางพีพีช้อป หรือเกิดจากความผิดของพีพีช้อป
 2. Delivery
  1. พีพีช้อปตกลงจะส่งมอบสินค้าให้แก่สมาชิก ณ ที่ทำการของพีพีช้อปภายใน 5 วันทำการภายหลังได้รับอีเมลล์การสั่งสินค้า (ในเวลาทำการ) และพีพีช้อปได้ส่งอีเมล์ยืนยันคำสั่งสินค้าแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 5 วันนับจากวันที่ได้รับอีเมล์การสั่งสินค้า
  2. พีพีช้อปจะส่งมอบสินค้าให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้แต่ละครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุขัดข้องใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมหรือความผิดของพีพีช้อป ถ้าหากมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้น สมาชิกตกลงขยายกำหนดเวลาแล้วส่งมอบออกไปตามจำนวนวันที่พีพีช้อปถูกกระทบโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุขัดข้องนั้น ๆ 3. การรับมอบ/คืนสินค้า
 3. Acceptance/Return
  1. เมื่อพีพีช้อปได้จัดส่งสินค้าให้แก่สมาชิกตามที่ได้กำหนดครบถ้วนแล้ว และสินค้าได้ผ่านการตรวจรับมอบจากสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สมาชิกจะลงนามรับมอบสินค้าไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้พีพีช้อปใช้เป็นหลักฐานจากสมาชิก
  2. ถ้าผลการตรวจรับปรากฏว่า สินค้าที่พีพีช้อปส่งมอบบกพร่อง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามคำสั่งสินค้า ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดของพีพีช้อป สมาชิกทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบสินค้าเฉพาะส่วนที่บกพร่อง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ในกรณีเช่นว่านี้ พีพีช้อปจะนำสินค้าในส่วนที่สมาชิกแจ้งให้ทราบนั้นกลับคืน และนำสินค้ามาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ถ้าหากสมาชิกไม่ทักท้วงภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า ให้ถือว่าสมาชิกได้ยอมรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  3. กรณีที่สมาชิกตรวจรับมอบสินค้าแล้ว พีพีช้อปสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีของการชำรุดข้อบกพร่องของสินค้าในกรณีที่ที่การชำรุดข้อบกพร่องดังกล่าวไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
  4. พีพีช้อปไม่รับผิดในกรณีที่การชำรุดบกพร่องของสินค้าเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ ของสมาชิก หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพีพีช้อป

เงื่อนไขข้อกำหนดของบัตรรางวัล

 1. บัตรรางวัลฉบับนี้สำหรับใช้บริการกับธุรกิจพันธมิตรที่ระบุบนบัตรรางวัลเท่านั้น 
 2. วันหมดอายุจะปรากฏอยู่บนบัตรรางวัล สมาชิกสามารถใช้บัตรรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น บัตรรางวัลที่หมดอายุแล้วให้ถือเป็นโมฆะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรางวัลหรือสิ่งมีค่าอื่นๆได้ 
 3. สมาชิกจะต้องติดต่อธุรกิจพันธมิตรล่วงหน้า เพื่อสั่งสินค้าพร้อมกับแจ้งขอใช้บัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัสสำหรับชำระค่าสินค้า เมื่อได้รับการยืนยันจากธุรกิจพันธมิตรเรียบร้อยแล้ว สมาชิกจะได้รับแจ้งกำหนดการจัดส่งสินค้าให้ทราบ 
 4. เมื่อสมาชิกแจ้งความจำนงสั่งสินค้าแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ 
 5. บัตรรางวัลฉบับนี้สำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 บัตรรางวัลและสั่งสินค้าได้เพียง 1 ครั้ง 
 6. สมาชิกจะต้องส่งบัตรางวัล หรือแจ้งรหัสบัตรรางวัล (Certificate Code) และหมายเลขสมาชิกของท่านในการสั่งสินค้า 
 7. เมื่อดำเนินการแลกรางวัลเรียบร้อยแล้วสมาชิกไม่สามารถขอยกเลิกบัตรรางวัลเพื่อรับคะแนนสะสมกลับคืนสู่บัญชีได้ 
 8. สมาชิกไม่สามารถขยายเวลาการใช้บัตรรางวัล หรือขอรับคืนเป็นเงินสด หรือขอเปลี่ยนแปลงเป็นรางวัลอื่น ๆ ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ 
 9. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่อนุญาตให้มีการซื้อ - ขายบัตรรางวัลในทุกกรณี และสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบผลจากการกระทำธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
 10. โปรดเก็บรักษาบัตรรางวัลฉบับนี้อย่างดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตรรางวัล บัตรรางวัลดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะ และสมาชิกไม่สามารถขอคะแนนกลับคืนสู่บัญชีได้ 
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดในรายการแลกบัตรรางวัลนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 12. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ฟลายเออร์โบนัสกำหนด ในกรณีพิพาทคำตัดสินของฟลายเออร์โบนัสถือเป็นสิ้นสุด