สูงสุด X4 ครั้ง
สิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge*
สูงสุด X4 เท่าคะแนน KTC FOREVER*
คะแนนสะสมจาก:
  • 1 เท่าคะแนนสะสมปกติ
  • 1 เท่า คะแนนสะสมพิเศษจากหมวดกินช้อปเที่ยว
  • 1 เท่า คะแนนมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดที่กำหนดเป็นเงินตราต่างประเทศครบ 3 แสนบาท
  • 1 เท่า เมื่อใช้จ่ายที่บางกอก แอร์เวย์สหรือ KTC World Travel Service สำหรับบริการของบางกอก แอร์เวย์ส
+10 กก. น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง
(น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กก.)*
สมัครวันนี้ รับ 1,000 คะแนน FlyerBonus >>
สมัครบัตรเครดิตฯ เลย!

ฟรี สิทธิ์การใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge จำนวน 4 ครั้ง
สำหรับเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ภายในประเทศ 2 ครั้ง ระหว่างประเทศ 2 ครั้ง

ฟรี รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 4 เท่า
เพียงใช้จ่ายที่บางกอกแอร์เวย์ส และ KTC World Travel Service*

1 เท่าคะแนนสะสมปกติ
1 เท่า คะแนนสะสมพิเศษจากหมวดกินช้อปเที่ยว
1 เท่า คะแนนมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดที่กำหนดเป็นเงินตราต่างประเทศครบ 3 แสนบาท
1 เท่า เมื่อใช้จ่ายที่บางกอก แอร์เวย์สหรือ KTC World Travel Service สำหรับบริการของบางกอก แอร์เวย์ส

ฟรี ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทาง
1 ครั้ง ต่อ 1 รหัสการจองบัตรโดยสาร

พิเศษ สิทธิ์การเข้าใช้บริการ เช็คอินที่เคานท์เตอร์ Blue Ribbon

พิเศษ สิทธิ์การติด Prority Tag กระเป๋าเดินทาง

พิเศษ First Priority สำหรับ Waiting list
เมื่อการสำรองที่นั่งอยู่ในรายชื่อ "รอการยืนยันที่นั่ง"

ฟรี น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 10 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม

ลด 10% สำหรับการซื้อสินค้า In - Flight Shopping
(เฉพาะรหัสสินค้า IFxxx ที่ทำการชำระเงินที่สำนักงานใหญ่ บางกอก แอรเวย์ส เท่านั้น )

ลด 5% สำหรับการจองแพ็จเกจทัวร์ ที่ Bangkok Travel Club (BTC)

ฟรี สิทธิ์การใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge จำนวน 2 ครั้ง
สำหรับเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ภายในประเทศ 1 ครั้ง ระหว่างประเทศ 1 ครั้ง

ฟรี รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 3 เท่า
เพียงใช้จ่ายที่บางกอกแอร์เวย์ส และ KTC World Travel Service*

1 เท่าคะแนนสะสมปกติ
1 เท่า คะแนนมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดที่กำหนดเป็นเงินตราต่างประเทศครบ 3 แสนบาท
1 เท่า เมื่อใช้จ่ายที่บางกอก แอร์เวย์สหรือ KTC World Travel Service สำหรับบริการของบางกอก แอร์เวย์ส

ฟรี น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 10 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม

ลด 10% สำหรับการซื้อสินค้า In - Flight Shopping
(เฉพาะรหัสสินค้า IFxxx ที่ทำการชำระเงินที่สำนักงานใหญ่ บางกอก แอรเวย์ส เท่านั้น )

ลด 5% สำหรับการจองแพ็จเกจทัวร์ ที่ Bangkok Travel Club (BTC)

ฟรี สิทธิ์การใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge จำนวน 1 ครั้ง
สำหรับเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ

รับเพิ่ม รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 1.5 เท่า
เพียงใช้จ่ายที่บางกอกแอร์เวย์ส และ KTC World Travel Service*

1 เท่าคะแนนสะสมปกติ
0.5 เท่า เมื่อใช้จ่ายที่บางกอก แอร์เวย์สหรือ KTC World Travel Service สำหรับบริการของบางกอก แอร์เวย์ส

ฟรี น้ำหนักกระเป๋า เดินทาง 10 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม

ส่วนลด 10% สำหรับการซื้อสินค้า In - Flight Shopping
(เฉพาะรหัสสินค้า IFxxx ที่ทำการชำระเงินที่สำนักงานใหญ่ บางกอก แอรเวย์ส เท่านั้น )

ส่วนลด 5% สำหรับการจองแพ็จเกจทัวร์ ที่ Bangkok Travel Club (BTC)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร KTC - BANGKOK AIRWAYS ติดต่อ KTC Phone : 02-123-5000

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด