คำถามที่พบบ่อย

1. สำหรับบัตรโดยสารที่ออกก่อนหรือในวันที่ 30 เมษายน 2563 และมีกำหนดการเดินทางถึงวันที่ 30 เมษายน2563

กรณีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ผู้โดยสารสามารถขยายเวลาการเดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม2564 โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

กรณีการขอคืนค่าบัตรโดยสารรางวัล

สามารถขอรับเงินคืนค่าบัตรโดยสารและคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้เต็มจำนวนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม


2. สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่หรือหลัง 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมและการคืนเงินบัตรโดยสารยึดถือตามรายละเอียดเงื่อนไขของบัตรโดยสาร คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ  

ท่านสามารถติดต่อส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัสได้ที่อีเมล flyerbonus@bangkokair.com พร้อมกับระบุหัวข้อว่า ‘ขอเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารรางวัล’ หรือ ‘ขอคืนค่าบัตรโดยสารรางวัล’ โดยข้อมูลที่สมาชิกจะต้องแจ้ง ได้แก่

  • รหัสสำรองที่นั่ง/หมายเลขบัตรโดยสาร
  • เบอร์ติดต่อ

สำหรับกรณีเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรุณาระบุวันเดินทางและเที่ยวบินใหม่ที่ต้องการ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและติดต่อกลับทางอีเมลภายใน 7 วันทำการ


ทางสายการบินจะดำเนินการส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังบัตรเครดิตของท่าน ทางธนาคารจะเป็นผู้ดำเนินการคืนยอดเงินให้กับท่านโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วันทำการ ทั้งนี้ท่านจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ หากท่านต้องการรายละเอียดการคืนเงิน กรุณาติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตของท่าน 


คะแนนสะสมจะถูกคืนไปยังบัญชีสมาชิกภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ดำเนินการ ท่านสามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสมได้โดยทำการลงชื่อเข้าบัญชีสมาชิกของท่านที่ www.flyerbonus.com


สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ได้ทำการแลกบัตรรางวัลบริการห้องรับรองบลูริบบอนคลับ และยังไม่ได้เข้าใช้บริการ จะได้รับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสคืนจำนวน 4,000 คะแนนต่อบัตรรางวัล กลับไปยังบัญชีสมาชิกของท่าน

หมายเหตุ หากมีคะแนนที่หมดอายุระหว่างปี 2561 -2562 คะแนนดังกล่าวจะคืนเข้าสู่บัญชีสมาชิกและมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม2563