คำถามที่พบบ่อย

คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสมีอายุ 3 ปี โดยจะหมดอายุลงเป็นรายไตรมาส คะแนนสะสมของไตรมาสใดก็จะหมดอายุในวันสุดท้ายของไตรมาสนั้นในอีก 3 ปีถัดไป (โดยวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสคือ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม) 
ตัวอย่าง

  • คะแนนสะสมจากการเดินทางระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 (ไตรมาสที่ 2) จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2568
  • คะแนนสะสมจากการเดินทางระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 3) จะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2568
  • คะแนนสะสมจากการเดินทางระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 (ไตรมาสที่ 4) จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
  • คะแนนสะสมจากการเดินทางระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 1) จะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม 2569

Pages: Prev. 1 2