คำถามที่พบบ่อย

สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสจากการเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นอกจากนั้นสมาชิกยังสามารถ ร่วมสะสมคะแนนจากการเข้าพัก หรือรับบริการจากธุรกิจพันธมิตรของฟลายเออร์โบนัส ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมที่พัก สถาบันการเงิน บริการรถเช่า และโรงพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคะแนนสะสมจะเข้าใน บัญชีสมาชิกของท่าน กรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิกของท่านเมื่อทำการสำรองที่นั่ง ห้องพัก หรือบริการต่าง ๆ และแสดงบัตรสมาชิก ณ เคาน์เตอร์เช็คอินทุกครั้ง

สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสเมื่อเข้ารับบริการจากเครือข่ายธุรกิจพันธมิตรของเรา เช่น โรงแรมที่พัก บริการเช่ารถ และโรงพยาบาล เป็นต้น เพียงท่านปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของธุรกิจ พันธมิตรนั้น ๆ พร้อมแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัส ของท่าน นอกจากนั้น พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร KTC-Bangkok Airways Titanium และผู้ถือบัตร KTC-Bangkok Airways VISA ท่านสามารถแลกคะแนนสะสม KTC Forever Reward 1000 คะแนน เป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้ 500 คะแนน ซึ่ง สามารถนำมาแลกรับบัตรโดยสารรางวัลได้ตามปกติ

สมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจพันธมิตรของฟลายเออร์โบนัส ได้ที่ www.flyerbonus.com และเลือกเมนู "การสะสมคะแนน"

โดยปกติ เมื่อสมาชิกแจ้งหมายเลขฟลายเออร์โบนัส ขณะสำรองที่นั่ง หรือระหว่างเช็คอิน หลังจากการเดิน ทางภายใน 14 วันทำการ ระบบจะโอนคะแนนสะสม เข้าไปในบัญชีสะสมของสมาชิก และหากหมายเลข สมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่านปรากฏอยู่บนบัตรขึ้น เครื่อง (Boarding Pass) ระบบจะทำการโอนคะแนน สะสมฟลายเออร์โบนัสจากการเดินทางของท่านเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่านโดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้อง ทำการขอรับคะแนนสะสมย้อนหลัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

หากคะแนนสะสมไม่ปรากฏ สมาชิกสามารถทำการ ขอรับคะแนนสะสมย้อนหลังได้ภายใน 180 วัน นับจากวันเดินทาง ได้ที่ www.flyerbonus.com

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสมและคะแนน จากการเดินทางได้โดยทำการลงชื่อเข้าบัญชีสมาชิก ของท่านที่ www.flyerbonus.com อย่างไรก็ดี หากสมาชิกได้แจ้งหมายเลขฟลายเออร์โบนัส ขณะสำรองที่นั่ง หรือระหว่างเช็คอิน หลังจากการเดินทางภายใน 14 วันทำการ ระบบจะโอนคะแนนสะสมเข้าไปในบัญชีสะสมของสมาชิก

สมาชิกไม่สามารถซื้อคะแนนสะสมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ดี ท่านสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสเมื่อ ท่านเข้ารับบริการจากกลุ่มธุรกิจพันธมิตรที่ไม่ใช่สายการบิน หรือสำหรับผู้ถือบัตร KTC-Bangkok Airways Titanium และผู้ถือบัตร KTC-Bangkok Airways VISA ท่านสมาชิกแลกคะแนนสะสม KTC Forever Reward 1,000 คะแนน เป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้ 500 คะแนน ซึ่งสามารถนำมาแลกรับบัตรโดยสารรางวัลได้ตามปกติ

ได้สำหรับผู้ถือบัตร KTC-Bangkok Airways Titanium และผู้ถือบัตร KTC-Bangkok Airways VISA ท่านสามารถแลกคะแนนสะสม KTC Forever Reward 1,000 คะแนน
เป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้ 500 คะแนน ซึ่งสามารถนำมาแลกรับบัตรโดยสารรางวัลได้ ตามปกติ

ได้การขอรับคะแนนย้อนหลังจากการเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ก่อนการสมัครเป็นสมาชิกสามารถกระทำได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

ไม่ได้ การขอรับคะแนนสะสมก่อนการสมัครสมาชิก จะทำได้เฉพาะคะแนนสะสมจากการเดินทางเท่านั้น

ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงแจ้งหมายเลขฟลายเออร์โบนัส ขณะสำรองที่นั่ง และแสดงบัตรสมาชิกของท่าน ณ เคานเตอร์เช็คอิน ฟลายเออร์โบนัส ขอแนะนำให้ท่านเก็บเอกสารการยืนยันเดินทางฉบับจริงไว้ บัตรขึ้นเครื่อง สำเนาบัตรโดยสารของท่าน จนกว่าคะแนนจากการเดินทางจะปรากฏในบัญชีสมาชิกของท่าน

โดยปกติ เมื่อสมาชิกแจ้งหมายเลขฟลายเออร์โบนัส ขณะสำรองที่นั่ง หรือระหว่างเช็คอิน หลังจากการเดิน ทางภายใน 14 วันทำการ ระบบจะโอนคะแนนสะสมเข้าไปในบัญชีสะสมของสมาชิก


Pages: 1 2 Next