คำถามที่พบบ่อย

สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้จากการใช้บริการดังนี้

 • เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 • เดินทางกับสายการบินพันธมิตร
 • จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
 • เข้าพักในโรงแรมพันธมิตรที่ร่วมรายการ
 • ใช้บริการรถเช่าของพันธมิตรที่ร่วมรายการ
 • บริการประเภทไลฟ์สไตล์อื่น ๆ จากพันธมิตรที่ร่วมรายการ

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับคะแนนสะสมทุกครั้ง กรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิกของท่านเมื่อสำรองที่นั่งกับสายการบินฯ จองห้องพัก หรือบริการต่าง ๆ  กับธุรกิจพันธมิตร

อ่านเพิ่มเติม >>

นอกจากเดินทางกับสายการบินฯ แล้ว สมาชิกยังสามารถสะสมคะแนนได้จาก

 • บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
 • เข้าพักในโรงแรมพันธมิตรที่ร่วมรายการ
 • ใช้บริการรถเช่าของพันธมิตรที่ร่วมรายการ
 • บริการประเภทไลฟ์สไตล์อื่น ๆ จากพันธมิตรที่ร่วมรายการ

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับคะแนนสะสมทุกครั้ง กรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิกของท่านเมื่อสำรองที่นั่งกับสายการบินฯ จองห้องพัก หรือบริการต่าง ๆ  กับธุรกิจพันธมิตร

อ่านเพิ่มเติม >>

โดยปกติ เมื่อสมาชิกแจ้งหมายเลขฟลายเออร์โบนัส ขณะสำรองที่นั่ง หรือระหว่างเช็คอิน หลังจากการเดิน ทางภายใน 14 วันทำการ ระบบจะโอนคะแนนสะสม เข้าไปในบัญชีสะสมของสมาชิก และหากหมายเลข สมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่านปรากฏอยู่บนบัตรขึ้น เครื่อง (Boarding Pass) ระบบจะทำการโอนคะแนน สะสมฟลายเออร์โบนัสจากการเดินทางของท่านเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่านโดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้อง ทำการขอรับคะแนนสะสมย้อนหลัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

หากคะแนนสะสมไม่ปรากฏ สมาชิกสามารถทำการ ขอรับคะแนนสะสมย้อนหลังได้ภายใน 180 วัน นับจากวันเดินทาง ได้ที่ www.flyerbonus.com


สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้โดย

 • เข้าสู่ระบบสมาชิกที่ flyerbonus.bangkokair.com
 • เลือกเมนู “ข้อมูลคะแนนสะสมย้อนหลัง”

ปัจจุบันสมาชิกไม่สามารถซื้อคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้
อย่างไรก็ดีหากสมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสำหรับแลกรางวัล สามารถโอนคะแนนเพิ่มเติมได้จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 

สมาชิกสามารถโอนคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการมาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้

อ่านเพิ่มเติม >>
สมาชิกสามารถดำเนินการขอรับคะแนนสะสมย้อนหลังจากการเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้ภายใน 180 วัน (นับจากวันเดินทาง) 

คลิกที่นี่เพื่อขอรับคะแนนสะสมย้อนหลัง >>

ไม่สามารถขอรับคะแนนสะสมย้อนหลังจากการใช้บริการธุรกิจพันธมิตรก่อนการสมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัสได้ 


หากสมาชิกแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสขณะสำรองที่นั่ง หรือ เช็กอิน คะแนนสะสมจะปรากฏในบัญชีสมาชิกภายใน 14 วัน (นับจากวันเดินทาง)

ทั้งนี้ขอแนะนำให้สมาชิกเก็บบัตรผ่านขึ้นเครื่องฉบับจริงไว้ จนกว่าคะแนนจากการเดินทางจะปรากฏในบัญชีสมาชิกของท่าน


หากสมาชิกแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสขณะสำรองที่นั่ง หรือ เช็กอิน คะแนนสะสมจะปรากฏในบัญชีสมาชิกภายใน 14 วัน (นับจากวันเดินทาง) โดยยังไม่จำเป็นต้องดำเนินการขอรับคะแนนสะสมที่ไม่ปรากฏในช่วงเวลาดังกล่าว


Pages: 1 2 Next