คำถามที่พบบ่อย

โดยปกติ เมื่อสมาชิกแจ้งหมายเลขฟลายเออร์โบนัส ขณะสำรองที่นั่ง หรือระหว่างเช็คอิน ระบบจะโอนคะแนนสะสมเข้าไปในบัญชีสะสมของสมาชิก ภายใน 14 วันทำการหลังจากการเดินทาง และหากหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่านปรากฏอยู่บนบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ระบบจะทำการโอนคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจากการเดินทางของท่านเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่านโดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องการขอรับคะแนนสะสมย้อนหลัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส ในกรณีที่ท่านไม่ได้แสดงบัตรสมาชิก หรือไม่ได้แจ้งหมายเลขสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่บางกอกแอร์เวย์ส สมาชิกสามารถขอรับคะแนนย้อนหลังได้ภายใน 180 วัน นับจากวันเดินทาง โดยเข้าไปที่ www.flyerbonus.com เพื่อขอรับคะแนนสะสมที่ไม่ปรากฏ

สมาชิกสามารถทำรายการขอรับคะแนนสะสมที่ไม่ปรากฏจากธุรกิจพันธมิตรผ่านระบบได้ที่ www.flyerbonus.com เลือกเมนู "ขอรับคะแนนสะสมที่ไม่ปรากฏ" เพื่อขอรับคะแนนสะสมที่ไม่ปรากฏ โดย สมาชิกจะต้องระบุรายละเอียดการเข้าใช้บริการกับธุรกิจพันธมิตร คือ

  • สำหรับโรงแรมที่พัก: ชื่อโรงแรมที่พัก สถานที่ตั้ง หมายเลขใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน วันที่เข้าพัก และหมายเลขห้องพัก
  • สำหรับบริการรถเช่า: ชื่อบริษัทรถเช่า สถานที่รับรถ วันที่เช่ารถ และหมาย เลขใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน

การขอรับคะแนนสะสมที่ไม่ปรากฏย้อนหลัง สามารถกระทำได้ภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันเดินทาง กรุณาเก็บเอกสารการเดินทางฉบับจริง บัตรขึ้นเครื่อง สำเนาบัตรโดยสารของท่าน จนกว่าคะแนนสะสมจะถูกโอนเข้าในระบบบัญชีสมาชิกของท่านอย่างถูกต้อง

ขอสะสมคะแนนย้อนหลังของสายการบินเอติฮัด
สมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่เดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินเอติฮัดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สามารถทำการขอสะสมคะแนนย้อนหลังได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้เนื่องจากการสิ้นสุดความร่วมมือด้านรายการสะสมคะแนนระหว่างสายการบินเอติฮัดและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

บริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส
สายด่วน (ภายในประเทศ): 1771 (กด 2)
โทร: +66 (0) 2 270 6699 (กด 2)
อีเมล: flyerbonus@bangkokair.com