คำถามที่พบบ่อย

ผู้สมัครเด็กที่อายุระหว่าง 2 – 16 ปี กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสายการบินฯ โทร.1771 (ภายในประเทศ) หรือ +662 270 6699 (ระหว่างประเทศ) หรืออีเมล flyerbonus@bangkokair.com เพื่อแสดงความยินยอมจากผู้ปกครองสำหรับการสมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สมาชิกสามารถทำการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของท่าน รวมถึงที่อยู่และช่องทางการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของฟลายเออร์โบนัสที่ www.flyerbonus.com สำหรับการเปลี่ยนชื่อ และชื่อสกุล สมาชิกต้องส่งเอกสารการเปลี่ยนชื่อมายังฟลายเออร์โบนัส ที่หมายเลขโทรสาร +66 2273 8436