คำถามที่พบบ่อย

เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถสมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสได้

สมาชิกสามารถทำการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของท่าน รวมถึงที่อยู่และช่องทางการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของฟลายเออร์โบนัสที่ www.flyerbonus.com สำหรับการเปลี่ยนชื่อ และชื่อสกุล สมาชิกต้องส่งเอกสารการเปลี่ยนชื่อมายังฟลายเออร์โบนัส ที่หมายเลขโทรสาร +66 2273 8436