คำถามที่พบบ่อย

สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ เพียงเข้าไปที่ flyerbonus.bangkokair.com หรือคลิกที่ปุ่ม “แลกรับรางวัล” ด้านล่าง จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน  สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลได้หลากหลายประเภท ทั้งนำไปใช้เป็นส่วนลดในซื้อบัตรโดยสาร (Points+Cash), รางวัลบัตรโดยสาร, บัตรรางวัลห้องพัก, บัตรรางวัลบริการรถเช่า และบัตรรางวัลสำหรับไลฟ์สไตล์อื่น ๆ

โดยรางวัลบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์สเส้นทางภายในประเทศแบบเที่ยวเดียว (one-way) เริ่มต้นเพียง 5,000 คะแนน สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศแบบเที่ยวเดียว (one-way) เริ่มต้นเพียง 6,500 คะแนน

สะสมคะแนนแล้ว อย่าลืมนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นรางวัลต่าง ๆ ก่อนที่คะแนนจะหมดอายุ


สมาชิกสามารถแลกคะแนนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเข้าสู่ระบบที่ flyerbonus.bangkokair.com จากนั้นไปที่เมนู “แลกรับของรางวัล” และ “แลกรางวัลกับบางกอกแอร์เวย์ส” เลือกเส้นทางและวันที่ต้องการเดินทาง

ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการแลกรางวัลต่างๆ อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัยทางอากาศ ค่าภาษีน้ำมัน ฯลฯ และ ชำระด้วยบัตรเครดิตฯ ของผู้เดินทาง

แน่นอน! สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแลกเป็นบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว (one-way) ได้ โดยใช้คะแนนเริ่มต้นที่ 5,000 คะแนน (สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ) และ 6,500 คะแนน (สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ)

สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้ (มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง) โดยติดต่อศูนย์บริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส โทร 1771 (ภายในประเทศ) หรือ +66 270 6699  ได้ทุกวัน  ตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 20.00 น.

บัตรโดยสารรางวัลปกติ มีอายุ 12 เดือน (นับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร) และสมาชิกจะต้องเดินทางตามวันที่ระบุไว้บนบัตรโดยสารฯ

ทั้งนี้บัตรโดยสารรางวัลที่ร่วมในโปรโมชัน หรือรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ อาจมีอายุน้อยกว่า 12 เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนั้น ๆ 

บัตรโดยสารรางวัลที่ไม่ได้ถูกใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือเป็นโมฆะ

 1. สมาชิกเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส และ รหัสผ่าน ที่ flyerbonus.bangkokair.com หรือกดปุ่ม “แลกรับรางวัล” ด้านล่าง
 2. หลังจากเลือกเมนู “การแลกรับของรางวัล” แล้วเลือกประเภทรางวัลที่ต้องการแลกรางวัล เช่น รางวัลประเภทโรงแรม, รางวัลประเภทรถเช่า
 3. เลือกรางวัลที่ต้องการ ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด และยืนยันการแลกคะแนน
 4. รอรับอีเมลยืนยัน บัตรรางวัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) จะปรากฏในบัญชีสมาชิกในเมนู “บัตรรางวัลของฉัน”
 1. ติดต่อธุรกิจพันธมิตรที่ปรากฏบนบัตรรางวัลนั้น ๆ ล่วงหน้า เพื่อสำรองห้องพัก รถเช่า หรือ บริการไลฟ์สไตล์  (โดยระบุว่าจะใช้บัตรรางวัลจากฟลายเออร์โบนัส)
 2. ในวันที่เข้าใช้บริการ สมาชิกต้องแสดงบัตรรางวัล e-voucher ที่ระบุสถานะ “พร้อมใช้งาน” ต่อเจ้าหน้าที่ของธุรกิจพันธมิตรนั้น ๆ พร้อมเอกสารอื่น ๆ ตามที่ธุรกิจพันธมิตรร้องขอสำหรับใช้บริการ อาทิ บัตรประชาชน ใบขับขี่ 

  ทั้งนี้บัตรรางวัลที่ระบุสถานะใช้งานแล้ว หรือ หมดอายุ ไม่สามารถนำไปใช้บริการได้

  สมาชิกผู้ถือบัตรรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าภาษี ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติมธุรกิจพันธมิตรนั้น ๆ ก่อนใช้บริการ)

 1. เข้าไปที่เมนู ‘บัตรรางวัลของฉัน’ หรือ กล่องจดหมายในอีเมลของท่าน เพื่อเลือกบัตรรางวัลที่ต้องการใช้งาน
 2. นำบัตรรางวัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) ที่ต้องการใช้งานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินฯ ณ ห้องรับรองบลูริบบอนคลับที่ร่วมรายการ พร้อมกับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง (เที่ยวบินขาออก) ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ยังไม่หมดอายุเพื่อใช้บริการ
 3. ตรวจสอบห้องรับรองบลูริบรอบคลับที่ร่วมรายการได้ที่ คลิก

 1. เข้าไปที่เมนู ‘บัตรรางวัลของฉัน’ หรือ กล่องจดหมายในอีเมลของท่าน เพื่อเลือกบัตรรางวัลที่ต้องการใช้งาน
 2. ติดต่อเคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสารของสายการบิน หรือติดต่อศูนย์สำรองที่นั่ง โทร 1771 หรือ 02-270-6699 ก่อนเวลาเดินทาง อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 3. แจ้งประเภทบัตรรางวัล และหมายเลขบัตรรางวัลที่ต้องการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่