คำถามที่พบบ่อย

สมาชิกฟลายเออร์โบนัส สามารถแลกรับรางวัลต่าง ๆ จากคะแนนสะสม ซึ่งมีขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และไม่ยุ่งยาก เพียงเข้าไปที่ เว็บไซต์ของฟลายเออร์โบนัส www.flyerbonus.com ซึ่งสมาชิกสามารถแลกรับรางวัลได้ทั้งบัตรโดยสาร ห้องพัก โรงแรม หรือบริการรถเช่า โดยรางวัลบัตรโดยสารขาเดียวเส้นทางภายในประเทศเริ่มต้นที่ 5,000 คะแนน และ 7,500 คะแนน สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ หรือ เพียงสะสมคะแนนจากการเดินทาง 10 เที่ยวบินสมาชิก ก็สามารถแลกรับรางวัลได้แล้ว

สมาชิกสามารถแลกรับบัตรโดยสารรางวัลที่ เว็บไซต์ของฟลายเออร์โบนัส www.flyerbonus.com โดยเข้าไปที่เมนู "แลกรับรางวัลบัตรโดยสาร" และสามารถทำการแลกรับรางวัลผ่านระบบได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บัตรโดยสารรางวัลจะต้องเป็นบัตรโดยสารที่ระบุวันเดินทางเท่านั้น

แน่นอนว่า สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสของท่าน สำหรับบัตรโดยสารรางวัลเที่ยวบินเดียวได้ ซึ่งบัตรโดยสารรางวัลเที่ยวบินเดียวเริ่มต้นที่ 5,000 คะแนน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 7,500 คะแนน สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ได้ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทาง สำหรับบัตรโดยสารรางวัลได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแล ลูกค้าฟลายเออร์โบนัส ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1771 (ภายในประเทศ), +66 270 6699 ระหว่างเวลา ทำการ วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ 8.00 น. ถึง 20.00 น.

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนเส้นทางสำหรับบัตรโดยสารรางวัล สามารถกระทำได้เพียงครั้งเดียว เฉพาะเส้นทางที่ใช้จำนวนคะแนนสะสมเท่ากันกับเส้นทางเดิมเท่านั้น

บัตรโดยสารรางวัลและบัตรรางวัล สำหรับธุรกิจพันธมิตร มีอายุ 12 เดือน นับจากวันที่ออกบัตร และสมาชิกจะต้องใช้บัตรภายในระยะเวลาที่ระบุไว้บนบัตร อย่างไรก็ตาม บัตรโดยสารรางวัลและบัตรรางวัลสำหรับธุรกิจพันธมิตรที่ร่วมในรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ อาจมีอายุ หรือระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขาย นั้นๆ และบัตรโดยสารรางวัล หรือบัตรรางวัลสำหรับธุรกิจพันธมิตรที่หมดอายุแล้วให้ถือเป็นโมฆะ

การแลกรับรางวัลกับธุรกิจพันธมิตรต้องทำผ่านระบบ เท่านั้นที่ www.flyerbonus.com และระบบจะทำการตัดคะแนนสะสมของสมาชิกจากบัญชีสมาชิก เมื่อกระบวนขอแลกรางวัลเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ ฟลายเออร์โบนัสจะจัดส่งบัตรรางวัลโดย ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่สมาชิกได้ให้ไว้ ระหว่างสมัครสมาชิกภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ในระบบสมาชิกของท่านก่อนการขอแลกรับรางวัล

หลังจากทำการแลกรับบัตรรางวัลที่พัก หรือบัตรรางวัลรถเช่าแล้ว สมาชิกควรทำการติดต่อกับธุรกิจพันธมิตร ล่วงหน้า เพื่อทำการสำรองห้องพัก หรือสำรองรถเช่า โดยระบุว่าจะทำการชำระเงินโดยใช้บัตรรางวัลจากฟลายเออร์โบนัส และสมาชิกต้องแสดงบัตรรางวัล ฉบับจริง บัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัส และ/หรือ เอกสารอื่นๆตามที่ธุรกิจพันธมิตรร้องขอระหว่างเช็คอินที่พักหรือรับรถ ทั้งนี้ สมาชิกผู้ถือบัตรรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าภาษี ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น