คำถามที่พบบ่อย

สามารถตรวจสอบรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของสมาชิกระดับต่าง ๆ ได้ที่
> ประเภทบัตรสมาชิก


สมาชิกระดับพรีเมียร์ (Premier)
สมาชิกต้องสะสมคะแนนจากการเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สตามเงื่อนไขให้ครบตั้งแต่ 12,500  คะแนนที่มีสิทธิ์ หรือ 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
ทั้งนี้คะแนนสะสมจากธุรกิจพันธมิตร คะแนนโบนัส คะแนนพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ จะไม่ถูกนับรวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก

สมาชิกระดับพรีเมียร์พลัส (Premier Plus)
สมาชิกต้องสะสมคะแนนจากการเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สตามเงื่อนไขให้ครบตั้งแต่ 40,000  คะแนนที่มีสิทธิ์ หรือ 50 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
ทั้งนี้คะแนนสะสมจากธุรกิจพันธมิตร คะแนนโบนัส คะแนนพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ จะไม่ถูกนับรวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก


สมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์พลัส (Premier Plus) และพรีเมียร์ (Premier) ที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส สามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับที่ร่วมรายการได้ โดยแสดงบัตรสมาชิกแบบดิจทัล หรือแจ้งหมายเลขสมาชิกของท่าน  พร้อมกับบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ในเที่ยวบินขาออกของบางกอกแอร์เวย์สเพื่อเข้าใช้บริการ

อ่านเพิ่มเติมคลิก >>