คำถามที่พบบ่อย

สิทธิประโยชน์สำหรับการเข้าเป็นสมาชิกระดับ Priority ประกอบด้วย:

  • การรับคะแนนสะสม และแลกรับของรางวัล
  • รับทราบข่าวสารกิจกรรม และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ

เมื่อท่านได้รับการเลื่อนเป็นสมาชิกในระดับ Premier ท่านจะเพลินเพลิดกับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นคือ:

เมื่อท่านได้รับการเลื่อนเป็นสมาชิกในระดับ Premier Plus ท่านจะเพลินเพลิดกับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นคือ:


สมาชิก Premier Plus

เพื่อเลื่อนสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Premier Plus ของบางกอกแอร์เวย์ส ในหนึ่งปีไม่น้อยกว่า 40,000 คะแนน ซึ่งคะแนนสะสมจาก ธุรกิจพันธมิตร คะแนนโบนัสจากรายการส่งเสริมการ ขาย จะไม่ถูกนำมารวมในการประเมินสถานภาพระดับ การเป็นสมาชิก


สมาชิก Premier

เพื่อเลื่อนสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Premier ของ บางกอกแอร์เวย์ส ในหนึ่งปีไม่น้อยกว่า 12,500 คะแนน ซึ่งคะแนนสะสมจาก ธุรกิจพันธมิตร คะแนนโบนัสจากรายการส่งเสริมการ ขาย จะไม่ถูกนำมารวมในการประเมินสถานภาพระดับ การเป็นสมาชิก

ฟลายเออร์โบนัสมีความยินดีเชิญสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับ Premier Plus และ Premier ที่ท่านเดินทางกับสายการบินเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับได้ทุกครั้งที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส โดยแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่าน พร้อมกับบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) เพื่อเข้าใช้บริการ

  • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับ (ระหว่างประเทศ) อยู่ในส่วนของห้องรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศของบางกอกแอร์เวย์ส ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน A (Concourse A)
  • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับ (ภายในประเทศ) ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D อยู่ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่องที่ 3

อ่านเพิ่มเติมคลิก >>


ฟลายเออร์โบนัสจัดให้มีการประเมินสถานภาพของสมาชิกเพื่อปรับระดับสถานภาพการเป็นสมาชิกของสมาชิก แต่ละท่านเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ฟลายเออร์ โบนัสเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการปรับ เลื่อนสถานภาพสมาชิก ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีเฉพาะ กับสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสที่ทำการสมัครเป็นสมาชิกหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 และจะมีผลบังคับใช้กับสมาชิกทุกคนในการพิจารณา ปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป